fbpx

Angel Mojsovski

БЛОГЕРИ СРБ

28.06.18

Прегледи

Angel Mojsovski 120x160Angel Mojsovski radi kao istraživač na Institutu za evropsku politiku (EPI). Tokom svoje četiri godine na EPI, Mojsovski je radio kao asistent na projektu i istraživač na nekoliko projekata posvećenih ljudskim pravima, manjinskim pravima, sa posebnim akcentom na socijalna prava. Mojsovski je diplomirani politikolog na Pravnom fakultetu ,,Justinijan Prvi". Teme njegovog interesa su pitanja iz oblasti socijalne politike.