fbpx

Gjorgji Mitrevski

БЛОГЕРИ СРБ

30.12.16

Прегледи

avtor blogeri

Gjorgji Mitrevski ima više od petnaest godina iskustva u istraživanju tržišta, istraživanju medijskog sektora i istraživanju javnog mišljenja. Tokom karijere vodio je brojne istraživačke projekte u zemlji i regionu. Stručnjak je u području kvalitativnih i kvantitativnih metoda istraživanja. Poslednjih devet godina bio je izvršni direktor za Makedoniju i Kosovo u međunarodnoj istraživačkoj agenciji Ipsos, a trenutno radi kao nezavisni istraživački savetnik sa posebnim fokusom na dizajniranju istraživačkih metodologija i analizi podataka.