fbpx

Ivan Durgutov

БЛОГЕРИ СРБ

06.12.16

Прегледи

Ivan Durgutov 120x160Ivan Durgutov je magistar prava na Pravnom fakultetu ,,Justinijan Prvi" na Univerzitetu ,,Sv. Ćirila i Metodija" u Skoplju. Njegova je specijalnost krivično pravo, a posebno ga interesuju pitanja ljudskih prava, sa fokusom na govor mržnje i krivično delo iz mržnje. Aktivan je član i deo rukovodstva Evropskog udruženja studenata prava (ELSA) - Republika Makedonija.