fbpx

Ivana Tufegdžić

БЛОГЕРИ СРБ

23.09.15

Прегледи

Ivana Tufegdžić je diplomirani politikolog na Fakultetu Političkih nauka Pravnog fakulteta „Justinijan Prvi“ i student magistarskog programa Ustavnog prava na Pravnom fakultetu. Njeno područje od posebnog interesa su ljudska prava sa naglaskom na manjinska prava, politički sistem, izbore i izborni sistemi, kao i procesi demokratizacije i uticaj religije i političke kulture u njima.