fbpx

Zoran Dimitrovski

БЛОГЕРИ СРБ

30.11.16

Прегледи

zoran dimitrovskiZoran Dimitrovski je novinar, politički analitičar i urednik sa dugogodišnjim iskustvom. 1995. godine, kao stipendista Fondacije Otvoreno društvo Makedonija, magistrirao je političke nauke na Centralno-evropskom univerzitetu u Budimpešti, Mađarska. Novinarstvom se bavi od 1985 godine u Studentskom zboru u i Mladom Borcu, gde je krajem 80-ih i početkom 90-ih godina prošlog stoleća, zajedno sa grupom mladih novinara, sudelovao u Makedonskom demokratskom proleću, dajući vlastiti doprinos sa njegovim političkim analizama.