fbpx

Nataša Kovačević

БЛОГЕРИ СРБ

22.03.19

Прегледи

Nataša Kovačević je diplomirana pravnica i trenutno završava magistraturu o zaštiti životne sredine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Crnoj Gori. Od 2003. godine radi u nevladinoj organizaciji Green Home, dostižući nivo visokog stručnjaka za održivi razvoj i politiku zaštite životne sredine. Autor je i koautor više istraživačkih radova o politici zaštite životne sredine i prirode i član je IUCN CEL-a (Komisije za zakone o životnoj sredini), Nacionalnog saveta za održivi razvoj Crne Gore i pregovaračke radne grupe za Poglavlje 27. – Životna sredina u procesu pristupanja Crne Gore EU. Poslednje tri godine bila je izvršni direktor Green Home-a, odgovorna za strateško planiranje i javno predstavljanje.