fbpx

Nenad Novkovski

БЛОГЕРИ СРБ

07.03.17

Прегледи

nenad novkovski 120x160Nenad Novkovski redovni je profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu i šef je postdiplomskih studija na Institutu za fiziku. Autor je naučnih radova, objavljivao je članke u međunarodnim časopisima sa faktorom uticaja i vodio naučno-istraživačke projekte. Član je makedonskog, evropskog i američkog društva fizičara i sarađuje sa institutima za fiziku u Srbiji, Bugarskoj i Švajcarskoj. U periodu od 1998. do 2002. godine bio je ministar u Vladi Republike Makedonije. Vodio je i učestvovao u izradi i donošenju Strategije za razvoj obrazovanja 2001-2010. I Programa za tehnološki razvoj 2001-2006.