fbpx

Svetomir Škarić

БЛОГЕРИ СРБ

21.04.17

Прегледи

svetomir skarik 120x160Prof. Dr. Svetomir Škarić, rođen je 1941 godine u Dojranu, u seoskoj porodici. Osnovno obrazovanje je završio u Dojranu i Đevđeliji, a gimnaziju u Strumici. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Skoplju, a magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu u Beogradu, pod mentorstvom prof. Jovana Đorđevića. Izabran je za asistenta prof. Evgenija Dimitrova, a potom za docenta i profesora Ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Skoplju. Bio je u studijskoj poseti Grenoblu, Saporu i Tokiju i gostujući profesor u Bordou. 15 godina predavao je u političkoj školi Josipa Broza Tita u Kumrovcu, zajedno sa Kirom Gligorovim, Predragom Vraničkim, Muhamedom Filipovićem, Miatom Šukovićem, Milojkom Drulovićem i Slavojem Žižekom. Učestvovao je na nekoliko kongresa Međunarodnog udruženja za ustavno pravo (L'AIDC), Međunarodnog udruženja za političke nauke (IPSA) i Međunarodnog udruženja za istraživanje mira (IPRA). Njegovi predate radovi objavljeni su u knjizi "Makedonija na svim kontinentima" (2000). Autor je knjiga: Zakon, sila i mir - Makedonija i Kosovo (2002), Demokratski izbori u Makedoniji 1990.-2002. (2005.), Naučno tumačenje - Ustav Republike Makedonije (2014.) i Ustavno pravo, Osmo izdanje (2015.). Dugo je radio na udžbenicima: "Političke teorije - novo doba" i "Ustavno pravo Evropske unije". Priprema dvadeset eseja povodom 70. godišnjice postojanja Pravnog fakulteta „Justinijan Prvi“ u Skoplju (1951–2021). Putem blogova približava ustavno pravo građanima, državnoj vlasti i opoziciji.