fbpx

Abdulmenaf Bedzeti 120x160Abdulmenaf Bedžeti je profesor na Fakultetu za biznis i ekonomiju Univerziteta Jugoistočne Evrope u Tetovu i redovni član Makedonske akademije nauka i umetnosti. 2002 godine doktorirao je na Ekonomskom fakultetu na UKIM-u i objavio je preko 80 naučnih radova, četiri knjige i preko 300 članaka (analize, kolumne, eseji itd.). Aktivan je u društvenom životu i učestvuje u stručnim, naučnim i raznim okruglim raspravama i debatama u zemlji i šire. Bedžeti je bio član Vlade Republike Makedonije od 1996 do 1998 godine, a pre toga je bio zamenik v.d. Direktora Uprave za javne prihode.

 

aida ramusovic 120x160

Aida Ramušović bavi se novinarstvom i medijima više od 15 godina. Radila je kao novinar i producent na radiju i televiziji. Kao dugogodišnja urednica informativnog programa na televiziji Vesti, Aida je postala prvi medijski ombudsman u Crnoj Gori. Aida Ramušović je direktorka NVO NOMEN i radi kao medijski savetnik i stručnjak za odnose sa javnošću.

 

Alban Dafa 120x160Alban Dafa je istraživač upravljanja i sigurnosti Instituta za demokratiju i posredovanje sa sjedištem u Tirani (IDM). Njegov rad je fokusiran na albanske institucije bezbednosti i odbrane i reforme upravljanja pridruživanjem EU. Prije nego što se pridružio IDM-u, služio je u albanskim pomorskim snagama kao zapovjednik patrolnog broda, mornar i mlađi hidrograf. Diplomirao je na Pomorskoj akademiji Sjedinjenih Američkih Država i Chevening alumn.

Aleksandar Samardjiev120x160Aleksandar Samardžiev je magistrant na Institutu za komunikacijske studije. Nakon završetka studija novinarstva 2004 godine, počeo je da radi za lokalnu televizijsku stanicu Kiss iz Tetova. 2007 godine, nakon što je u Holandiji stekao međunarodni sertifikat o internet novinarstvu, postavljen je za urednika web stranice. Od 2009 godine postaje glavni i odgovorni urednik TV Kiss. Od 2004 godine radi i kao dopisnik za nekoliko nacionalnih medija. Sarađivao je sa novinama Vreme od 2004 do 2007 godine, a od 2008 godine sa TV Sitel i novinama Nova Makedonija. Od jula 2013 godine dopisnik je Radio Slobodne Evrope.

Alexandra Voudouri 120x160Aleksandra Vuduri je novinarka rođena u Atini. Preddiplomski studij završila je na Nacionalnom sveučilištu u Atini (BA), a postdiplomski studij na Školi novinarstva, medija i kulturologije na Sveučilištu Cardiff u Velikoj Britaniji (MA). U svom radu pokriva diplomatska i europska pitanja, usredotočujući se na razvoj u jugoistočnoj Europi, uglavnom na Balkanu. Trenutno je vanjska poslovna analitičarka na informativnoj portalu Macropolis.gr, dok svakodnevno vodi emisiju o diplomatskim i međunarodnim poslovima na Atenskom radiju, Atena 9,84fm.

Aleksandra Gjurkova 120x160Aleksandra Đurkova radi u Institutu za makedonski jezik „Krste Misirkov“ na Univerzitetu „Sv. Ćirila i Metodija u Skoplju. Završila je klasične studije na Filozofskom fakultetu u Skoplju (1996), magistarske studije (2001) i doktorske studije (2006) iz Makedonistike na Filološkom fakultetu u Skoplju. Studirala je na Institutu za slavistiku na Bečkom univerzitetu (1999/2000), na Institutu za slavistiku u sklopu Univerziteta u Lozani (2002/03) kao i na Staroslavenskom institutu u Zagrebu (2010). Angažovana je kao istraživač na nekoliko projekata iz oblasti istorije makedonskog jezika, Pravopisa makedonskog jezika i kao glavni istraživač na projektu Jezičko planiranje i jezičke politike u Republici Makedoniji. Objavila je preko 50 bibliografskih jedinica iz područja crkvenoslovenske sintakse, sociolingvistike i stilistike u domaćim i stranim naučnim časopisima (Makedonski jezik, Filološke studije, Spektar, Stylistyka, Slavia, Slovo). Član je Komisija za sociolingvistiku i stilistiku Međunarodnog slavističkog komiteta.

aleksandra zivkovic 120x160Aleksandra Živković je magistar pravnih nauka. 2016 godine odbranila je tezu „Korupcija u visokom obrazovanju: Analiza sa posebnim osvrtom na rad Univerziteta„ Sv. Ćirila i Metodija „-Skoplje“. Njegov glavni fokus na radu su politike u srednjem i visokom obrazovanju, sa posebnim fokusom na područja studentskih prava i studentskog organizovanja, diskriminacije i socijalne politike. Poslednjih godina aktivna je u nekoliko studentskih inicijativa, uključujući i Studentski plenum. 2016 godine učestvovala je u komisiji UKIM-a za izmene Statuta u vezi organizacijom studenata.

aleksandra filipovaAleksandra Filipova je studentkinja Pravnog fakulteta „Justinijan Prvi“. Zanima je oblast civilnih i ljudskih prava i uživa u organizovanju društveno korisnih događaja. Građanski aktivista koji je aktivno uključen u sektor civilnog društva već tri godine. Zaposlena je u Omladinskom edukativnom forumu kao lokalni koordinator medija-art klubova u Skoplju.

Alfonc Rakaj 120x160Alfonc Rakaj je istraživač i koordinator projekta za demokratizaciju, sigurnost i integraciju Albanije i zapadnog Balkana na Institutu za političke studije u Tirani. Magistrirao je međunarodne odnose na King's College u Londonu. Završio je dodiplomski međunarodni studije na Oregon State University, SAD.

Alfred Marleku je doktor političkih nauka i profesor međunarodnih odnosa i komparativne politike na UBT Koledžu, pri Fakultetu političkih nauka. Autor je i koautor brojnih naučnih radova iz područja političkih nauka u relevantnim regionalnim i međunarodnim časopisima. Pored toga, koautor je niza strateških dokumenata, uglavnom u oblasti visokog obrazovanja. Njegova istraživačka interesovanja uključuju, ali nisu ograničena na, međunarodne odnose, male države i proces izgradnje države. Više od 8 godina radi kao rukovodilac projekata u raznim programima finansiranim od strane Evropske komisije, USAID-a, Ambasade SAD i drugih, a koji se uglavnom odnose na reforme visokog obrazovanja na Kosovu, posebno usredsređujući se na: istraživanje i razvoj; odliv mozgova; razvoj nastavnih planova i programa itd.

ana nesovksa Ana Nešovska je studentkinja Pravnog fakulteta Justinijan Prvi u Skoplju, pravnih nauka. Pokazuje posebna interesovanja za ljudska prava i njihovo ostvarenje kroz interdisciplinarnu prizmu prava i sociologije, prava i filozofije, kao i prava i literature. Uživa u čitanju distopijskih knjiga.

Anastas Vangeli 120x160Anastas Vangeli je doktor društvenih nauka. On je predavač na Šangajskom kampusu Visoke Škole Komercijalnih nauka iz Anžea (ESSCA School of Management), u Francuskoj i istraživač na Institutu za EU i Aziju pri ESSCA-u. On je takođe viši spoljni saradnik na projektu ,,Kina i Mediteran" pri  Torinskom insitutu za svetsku politiku (T.wai), u Italiji.

Angel Mojsovski 120x160Angel Mojsovski radi kao istraživač na Institutu za evropsku politiku (EPI). Tokom svoje četiri godine na EPI, Mojsovski je radio kao asistent na projektu i istraživač na nekoliko projekata posvećenih ljudskim pravima, manjinskim pravima, sa posebnim akcentom na socijalna prava. Mojsovski je diplomirani politikolog na Pravnom fakultetu ,,Justinijan Prvi". Teme njegovog interesa su pitanja iz oblasti socijalne politike.

Andrej Petrovski 120x160Andrej Petrovski ima završene magistarske studije iz kompjuterskog kriminala. On je tehnički direktor SHARE fondacije u Beogradu. Njegov fokus su sajber napadi na onlajn medije i organizacije civilnog društva u Srbiji. Autor je nekoliko radova iz područja kompjuterske bezbednosti, privatnosti informacija i sajber-kriminala.

aneta sijakovaAneta Šijakova magistrira međunarodnu politiku na Pravnom fakultetu nakon čega radi na doktorskoj disertaciji na Fakultetu za informacione i komunikacijske tehnologije pri Univerzitetu „Sv. Klimenta Ohridskog ”- Bitolj. Kao certificirani trener za novinarstvo i odnose sa javnošću predaje u oblasti neformalnog obrazovanja u Makedoniji i regionu. Kao stručnjak za tu oblast, predaje odnose sa javnošću na „Poslovnoj akademiji Smilevski“, nakon dugogodišnjeg iskustva na Fakultetu za administraciju i upravljanje informacionim sistemima. Aktivan je novinar nacionalnog TV kanala Kanal 5 i nedeljnika "Javnost", a takođe je i saradnik je američkoj web publikaciji "JustLuxe" iz Makedonije.

Arber Fetahu 120x160Arbër Fetahu završio je dodiplomske studije političkih znanosti na Sveučilištu u Prištini, a magistrirao je globalnih studija na Državnom sveučilištu Missouri. Trenutno je zaposlen kao istraživač u Grupi za pravne i političke studije (GLPS) u Prištini, Kosovo. Prije je radio kao istraživač u Istraživačkom institutu za razvoj i europske poslove (RIDEA), a prije toga kao novinar na televiziji Klan Kosova. Njegov rad prvenstveno je usmjeren na vanjsku politiku, javnu politiku, demokratizaciju, europske integracije i upravljanje.

arlinda 160x180Arlinda Ilazi je programska direktorka Udruženja Multikultura - Tetovo. Diplomirala je na fakultetu za jezike, kulturu i komunikaciju na Univerzitetu Jugoistočne Evrope, gde je trenutno student magistarskih studija marketinga. Sveobuhvatno njeno iskustvo usredotočeno je na građanska prava kroz promociju aktivizma mladih i sudelovanja u procesu odlučivanja i razvoja kulturne i međuetničke tolerancije i saradnje. Ima iskustva u nizu projekata, istraživanja i analiza i urednik je nekoliko publikacija. Aktivno radi na polju Besplatne pravne pomoći.

ardita abazi imeri 120x160Ardita Abazi Imeri je Programski koordinator EU za pravne tekovine i sektorske politike na Institutu za evropsku politiku (EPI) - Skoplje. Magistrirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Mastrihtu. Između 2008. i 2010. godine radila je u Sekretarijatu za evropska pitanja. Trenutno radi na projektima vezanim za reforme javne administracije i Poglavlje 23.

Atidze selman120x160Atidže Selman je diplomirani novinar I student magistarskih studija na Institutu za komunikacijske studije. Ima dugogodišnje radno iskustvo kao novinar u Redakciji za emisije na romskom jeziku na Makedonskoj radio televiziji. Sfera njenog interesa je istraživanje i izveštavanje u oblastima socijale i obrazovanja.

Barbara Halla 120x160Barbara Hala glavni je urednik za anglisko izdanje ExitNews, neprofitni novinarski portal u Albaniji. Od 2017, ona je bila i deo uređivačkog odbora Asimptote, međunarodnog književnog žurnala sa fokusom ka literaturi prevedenoj sa engleskog jezika, gde je u ovom trenutku urednik za kritiku. Barbara je pisala o kulturalnim korenima seksualnog nasilja u Albaniji za Politikja, žurnalu Albanske akademije, te na drugim projektima koji se bave pisanjem. Ona je diplomirala istoriju na Harvardu i živela je i radila u Tirani, Kejmbridžu i u Parizu.

Besart Laci 120x160Besart Lači je stipendista britanske vlade u Ševeningu. On je završio svoje magistarske studije marketinga na Univerzitetu u Edinburgu u Velikoj Britaniji. Besart je koordinator inicijative „Mrdni prstom“ i ima dugogodišnje iskustvo u nevladinom sektoru.

Biljana Ginova 120x160Biljana Ginova je feministička i queer aktivistica uključena u nekoliko nacionalnih, regionalnih i europskih LGBTI pokreta. Magistrirala je na Sveučilištu Sussex u Velikoj Britaniji u okviru programa Rod, nasilje i sukob. Trenutno je zaposlena u LGBTI - ERA udruzi za jednaka prava na zapadnom Balkanu i u Turskoj na mjestu voditeljice zagovaranja.

Blagica Novkovska 120x160Blagica Novkovska je univerzitetski profesor, doktor ekonomskih nauka i magistar socijalne politike. 27 godina radila je u Državnom zavodu za statistiku, od kojih deset godina kao direktorka ustanove. Kao stručnjak radila je na mnogim projektima međunarodnih institucija od kojih najvažnije su: Svetska banka, Međunarodni monetarni fond, Međunarodna organizacija rada, UNICEF, Evropska komisija, kako u Makedoniji tako i na Zapadnom Balkanu i u Africi. Koautor je nekoliko knjiga i autor brojnih naučnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima.

blagica petreski

Blagica Petreski je glavni ekonomista i izvršna direktorka Finance Think - Instituta za ekonomska istraživanja i politike u Skoplju. Istraživač je u području bankarskog sistema i ekonomije, zagovornik boljih ekonomskih politika i intenzivan savetnik za politiku. Ima veliko profesionalno iskustvo u analizi bankarskog sistema, koja proizilazi iz njenog petogodišnjeg radnog iskustva u jednoj od najvećih komercijalnih banaka u Makedoniji. Blagica je dobitnica Nagrade za mladog istraživača godine iz NBRM i Nagrade za najbolji rad u polju rizika i osiguranja od strane Agencije za nadzor osiguranja.

blagoja markovski

Blagoja Markovski je doktor vojno-političkih nauka. Osnivač je Službe za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane Republike Makedonije, a obavljao je dužnosti šefa Službe, potparola ARM-a i MO i savetnika ministra odbrane za vojno-politička pitanja. Danas, u ulozi predsednika rukovodi sa Balkanskim forumom za bezbednost čija su sfera interesovanja teorijsko-empirijska percepcija i analize političko-sigurnosnih problema u Makedoniji i regionu Jugoistočne Europe.

Blazen avtor 120x160Blažen Maleski student je političkih nauka na Pravnom fakultetu „Justinijan Prvi“ u Skoplju. Njega zanimaju područja rodne ravnopravnosti, učešće građana i mladih, kao i prava vezana za javna okupljanja. U sektoru civilnog društva aktivan je više od četiri godine kao član i mlađi istraživač tink tenk organizacije Reaktor – Istraživanje u akciji.

bojan georgievski

Bojan Georgievski završava magistarske studije na Pravnom fakultetu, odseku za Međunarodno pravo i međunarodne odnose, izabran je za predavača u oblasti pravnih nauka na Visokoj Školi novinarstva i odnosa sa javnošću. Njegova istraživačka interesovanja kreću se u nekoliko područja: pravo na privatnost i zaštitu ličnih podataka, medijsko pravo i novi društveni mediji. Autor je nekoliko akademskih i istraživačkih članaka.

Bojan Perkov 120x160Bojan Perkov je istraživač u SHARE fondaciji u Beogradu. Njegova istraživačka interesovanja i područja rada uključuju slobodu izraživanja i onlajn medije, kao i sva druga pitanja koja se odnose na izražavanja putem Interneta, poput govora mržnje, neutralnosti mreže, cenzure, itd. Svojim radom u SHARE fondaciji stekao je znanje iz područja zaštite ličnih podataka i bezbednosti informacija, pre svega iz područja zaštite novinara i njihovih izvora.

Bojana Guberac 120x160Bojana Guberac novinarka je portala Lupiga.Com koji je protekle četiri godine provodio projekt "Korak dalje: Izazovi europske Hrvatske". U svom radu posvećena je pitanjima ljudskih prava, govora mržnje i nasilja nad ženama. Kao freelancerica piše i za portale CroL te Žene i mediji. Radila je kao novinarka kulture i informativnog programa na županijskoj televiziji Kanal Ri, na Radio Rijeci, Radio Sovi i radijima Hrvatske radiotelevizije, kao i na portalima Novi list, Riportal i Kvarner News. Godine 2019. kreira performans koji se bavi sekundarnom viktimizacijom žena žrtava nasilja iz kojeg je nastao eksperimentalni film „Strašnije od šake“ . U slobodno vrijeme piše poeziju.

borjan gjuzelovBorjan Đuzelov je doktorant na londonskom univerzitetu Queen Marry. Glavno polje naučnog i stručnog interesa je demokratizacija postsocijalističkih društava i dobro upravljanje. Autor je nekoliko radova iz područja socijalnog kapitala, neformalne prakse i antikorupcije.

Boro Kontić je direktor Centra za medije (www.media.ba) u Sarajevu. Novinarstvom se bavi više od 30 godina. Bio je novinar za Radio Sarajevo, urednik i voditelj nekoliko emisija (Primus, Omladinski program, Drugi program Radio Sarajeva). Za vreme rata (1993.-1995 g.) Izveštavao je iz Sarajeva za ,,Glas Amerike”. Autor je desetak radijskih dokumentaraca i nekoliko dokumentarnih filmova. Posebno je uključen u teme o novinskoj propagandi i medije u tranzicijskim zemljama.

 

Branimir Jovanovic 120x160Branimir Jovanović je ekonomski istraživač i profesor ekonomije na Institutu društvenih i humanističkih nauka, Skoplje. Doktorirao je na temi finansijske krize na Univerzitetu ,,Tor Vergata” u Rimu. Radio je u Nacionalnoj banci, Ministarstvu finansija i Univerzitetu u Torinu. Više informacija o njemu na njegovoj web stranici: branimir.site

Branko Prlja je član DPM-a (Udruženja pisaca Makedonije) i AJM (Asocijacije novinara Makedonije). Diplomirao je na Fakultetu umetnosti i dizajna na Evropskom univerzitetu. Objavio je više od 15 dela kao pisac, a piše i pod pseudonimom Bert Stajn. Osnivač je portala arno.mk, kao i grupa „Daj, ne bacaj“ i „Ne bacaj, ne zagađuj“, kroz koje radi na podizanju svesti o recikliranju, reupotrebi i smanjenoj upotrebi u cilju očuvanja okoline.

Butrint Berisha 120x160Butrint Berisha istraživač je na Prištinskom institutu za političke studije (PIPS) i redoviti suradnik u Sbunkeru. Magistrirao je na Sveučilištu u Stockholmu iz političkih znanosti, a studirao je i na Sveučilištu Strathclyde u Velikoj Britaniji. Njegovi glavni istraživački interesi uključuju politiku proširenja EU prema zapadnom Balkanu, priznavanje države, regionalne odnose itd.

Vanja Stokic 120x160Vanja Stokić is a graduated journalist who lives and works in Banja Luka, Bosnia and Herzegovina. She specializes in human rights reporting and reporting on marginalized groups. She is employed at eTrafika.net, and cooperates with several media that report on vulnerable categories of society. She has won several significant journalism awards, such as the "Srdjan Aleksic" award and the UNICEF award. She was recently proclaimed champion of gender equality in BiH.

Vedrana Simicevik 120x160Vedrana Simičević je dugogodišnja novinarka i urednica s diplomom iz psihologije. Specijalizirana za teme iz znanosti, tehnologije i zaštite okoliša, socijalne fenomene i priče s terena. Osim u Novom listu gdje je radila dugi niz godina tekstove je objavljivala i u etabliranim stranim medijima poput Scienca, Physics Todaya i New Scientista, te domaćim medijima poput Jutarnjeg lista i portala Lupiga. Dobitnica nagrade HND-a „Velebitska degenija“, stipendije Balkan Fellowship for Journalistic excellence, kao i više međunarodnih novinarskih "grant-ova".

vesna andonova

Vesna Garvanlieva Andonova je magistrirala poslovnu administraciju na Univerzitetu Leiden, Holandija od 2006. godine. Viši je istraživač u Centru za ekonomsku analizu (CEA) u području mikro i makroekonomije, poslovnog okruženja, analize politika itd. Ima dugogodišnje iskustvo u oblasti upravljanja poslovnim razvojem i projektnim upravljanjem.

Vesna Poposka 120x160Doc. Dr. Vesna Poposka je univerzitetski profesor, nezavisni stručnjak i dugogodišnja aktivistica. Doktorsku disertaciju pod naslovom "Međunarodni pravni aspekti zaštite kritične infrastrukture od suvremenih sigurnosnih prijetnji" odbranila je 2019. godine na Vojnoj akademiji u Skoplju. Magistrirala je na Odsjeku za međunarodno pravo Pravnog fakulteta "Iustinianus Primus" i autorica je nekoliko znanstvenih i stručnih radova iz svoje oblasti. Ona je polaznica Političke škole Vijeća Europe. Radi na Međunarodnom univerzitetu "Vision" od njegovog osnivanja 2015. godine, gdje je u ožujku 2021. godine izabrana za dekana Pravnog fakulteta.

vesna soparVesna Šopar je dugogodišnji stručnjak u području informisanja i komunikacija, masovnih medija, javnog mnenja, međukulturne komunikacije, informacisko-komunikaciskih teorija I sistema, prava medija, poslovne komunikacije, politike i medija. Objavila je više od 40 naučnih publikacija, knjiga, monografija, učestvovala na brojnim naučnim skupovima, konferencijama i seminarima, a učestvovala je i u više od 30 naučno istraživačkih projekata u zemlji i inostranstvu. Profesor Šopar je bila i član mnogih organizacija i udruženja u Makedoniji i inostranstvu.

Viktorija Jakimovska 120x160Viktorija Jakimovska trenutno radi kao asistentkinja na Univerzitetu Luven u Belgiji. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Justinijan Prvi i stekla se sa akademskim stepenom magistar međunarodnog prava na Univerzitetu Cambridge u Velikoj Britaniji i sa titulom magistar Međunarodnog humanitarnog prava na Ženevskoj akademiji za međunarodno humanitarno pravo i ljudska prava u Švajcarskoj. 2012 godine radila je kao pomoćnik istraživač u okviru 64. Zasedanja Komisije Ujedinjenih nacija za međunarodno pravo u Ženevi.

Vildan Drpljanin je aktivista za ljudska prava, pravni savetnik Helsinškog odbora i član Upravnog odbora Foruma za obrazovanje mladih. Diplomirao je na Pravnom fakultetu na Univerzitetu “Sv. Ćirila i Metodija u Skoplju i magistrirao je u oblasti prava intelektualnog vlasništva na programu dvojne diplome u organizaciji Univerziteta u Strazburu, gde piše o sukobu između primene autorskih prava i slobode izražavanja. Specijalizirao se za ljudska prava u sklopu svog magistarskog programa međunarodnog javnog prava na Univerzitetu Utreht u Holandiji, gde je magistrirao sa odlikovanjem cum laude.

Violeta Zefi doktorirala je psihologiju na Univerzitetu Masarik u Republici Češkoj. Trenutno je profesor na UBT koledžu, Kosovo i radi na savetovanju i psiho-edukaciji ica koja žive sa HIV-om na Kosovu. Njeni glavni istraživački interesi su mentalno zdravlje i stigma, odnos između stavova i ponašanja, psiho-socijalni aspekti zdravlja i opasno ponašanje kod adolescenata i mladih.

Vladimir Atanasov 120x160Vladimir Atanasov je savetnik za finansiranje, merenje rizika i učinka i devizni trgovac. Diplomirao je međunarodne odnose na Američkom univerzitetu u Rimu, a potom magistrirao iz finansija na Londonskoj poslovnoj školi.

Vladimir Djordjevic 120x160Vladimir Đorđević docent je na Odsjeku za teritorijalne studije Fakulteta za regionalni razvoj i međunarodne studije Sveučilišta Mendel u Brnu, Češka. Također je gostujući predavač na Fakultetu za društvene studije Sveučilišta Masaryk u Brnu i Research Fellow na Institutu za strateške politike u Bratislavi u Slovačkoj. Njegova specijalizacija uključuje Zapadni Balkan, integraciju u EU, američku vanjsku politiku i ljudska prava.

V Mitkovski blogeriVlatko Mitkovski je diplomirani filolog makedonske književnosti i hrvatskog jezika i književnosti. Stipendista i učesnik Slavističke škole na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Republici Hrvatskoj. Stalni sudski prevodilac sa makedonskog na hrvatski i obrnuto. Trenutno je student magistarskih studija za upravljanje strateškim komunikacijama na Institutu za komunikacijske studije. Dugogodišnje radno iskustvo u Ministarstvu unutrašnjih poslova na polju međunarodne saradnje gde trenutno rukovodi sa bilateralnom saradnjom Ministarstva. Posebno ga zanima javna diplomatija, spoljna bezbednosna politika, pregovori, lobiranje i krizna komunikacija.

vuko bb

Vuko Melov rođen je u Kavadarcima 1994. godine. Trenutno je student četvrte godine Ekonomskog fakulteta u Prilepu. Sfere njegovog ličnog interesa su javne finansije.

voislav s 120x160Voislav Stojanovski je aktivista za ljudska prava, pravni savetnik Helsinškog komiteta i predavač na Akademiji za sudije i državne tužioce. Diplomirao na pravnim studijama u Makedoniji, magistrirao u Nemačkoj i doktorirao u Češkoj. Bivši stipendista Nemačkog Bundestaga, Vlade Velike Britanije i Instituta Maks-Plank, autor jedne knjige i dvadesetak stručnih radova objavljenih u nekoliko zemalja.

boger gabi

Gabriela Dimovska je diplomirani ekonomista I student magistarskih studija na departmanu za Monetarnu ekonomiju, finansije i bankarstvo na Ekonomskom fakultetu u Skoplju. Trenutno radi kao viši istraživač u Centru za ekonomsku analizu (CEA) u području makroekonomije, socio-ekonomije, analize javnih politika, ali je takođe i deo upravnog odbora organizacije. Autor je više publikacija iz oblasti fiskalne transparentnosti i socio-ekonomije.

Georgia Nakou 120x160Georgia Nakou piše o tekućim poslovima, politici i kulturi. Ima nekoliko godina iskustva u alternativnom financijskom sektoru, radila je za tink-tеnk organizacije u energetskom sektoru i proizvela utjecajna akademska istraživanja. Održava zanimanje za svoje prvo polje studija, arheologiju.

Gzim Visoka 120x160G’zim Visoka predavač je politikologije na Univerzitetu u Dablinu u Irskoj, gde predaje mir i sukobe. Na istom univerzitetu završio je doktorske studije u oblasti politike i međunarodnih odnosa. Autor je tri knjige i desetine naučnih članaka o intervenciji, miru i državi. Njegov akademski rad može se pročitati na www.gezimvisoka.com.

goran temenugov

Goran Temenugov ima 21-godišnju novinarsku karijeru. Radio je u televiziji, radiju, dnevnim novinama i nedjeljnicima. Trenutno je angažovan na Alsat-M TV kao novinar, urednik vesti i urednik ekonomske redakcije. Kao novinar za ekonomiju specijalizovao se gotovo 17 godina. Osim dnevnog novinarstva, u karijeri bio je autor i voditelj nekoliko emisija, neke iz ekonomije, neke iz politike. Trenutno su njegova osnovna primarna područja izveštavanja: fiskalna i monetarna politika, kao i telekomunikacijski sektor.

Gordan Kalajdziev 120x160Gordan Kalajdziev je redovni profesor kaznenog postupka, maloletničke pravde, komparativnog krivičnog prava, međunarodnog krivičnog prava, filozofije prava i međunarodnog prava ljudskih prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Sv. Ćirila i Metodija u Skoplju, a predaje i na Policijskoj akademiji u Skoplju i na Akademiji za sudije i tužioce u Skoplju. On je autor više od 200 objavljenih radova i članaka o krivičnom zakonu i procesnim pitanjima, policijskim ovlašćenjima i ljudskim pravima. Trenutno, on je predsednik Helsinškog komiteta za ljudska prava.

gorica nadjinska 120x160Gorica Nadžinska trenutno priprema magistarski rad iz područja genocida na master studijama Međunarodnog prava i međunarodnih odnosa na Pravnom fakultetu u Skoplju. 2014. godine boravio je u studijskoj poseti Filozofskog fakulteta u Ljubljani, Sloveniji. Bila je pripravnica u Makedonskom udruženju mladih pravnika, u Uredu ombudsmana Republike Makedonije i advokatskoj kancelariji. Od 2015. godine radi u Centru za pravna istraživanja i analize na poziciji programskog asistenta.

Goce Trpkovski radi kao novinar više od 11 godina, a poslednjih pet godina prati događaje, tokove i procese u unutrašnjoj i spojlnoj politici. On posebno nadgleda kretanja na političkoj sceni, ponašanje i aktivnosti političkih aktera, odnose među njima, političku kulturu, spoljno-politička pitanja (EU, odnose sa susedima) u smislu njihovih razmišljanja o unutrašnjim političkim odnosima, kao i medija i slobodi medija.

dane

Dane Taleski doktorirao je političke nauke na Centralno evropskom univerzitetu (CEU) u Budimpešti. Autor je dve knjige o procesu EU integracija i regionalnoj saradnji. Njegovi radovi objavljeni su u naslovima Demokratizacija, Etnopolitika, Suedosteuropa i Nova balkanska politika, kao i poglavlja u nekoliko knjiga. Godine 2014 od njujorškog Instituta za otvoreno društvo dobio je nagradu Civil Society Scholar Award. Od oktobra 2015 godine on je visiting istraživač Centra za jugoistočne evropske studije na univerzitetu u Grazu, a od marta 2016 godine istraživač je u Centru za napredne studije Jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Reci.

Daniela Vukcevic 120x160Daniela Vukčević je diplomirala novinarstvo i komunikacije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Više od deset godina staža provela je u različitim crnogorskim medijima, lokalnim i nacionalnim, štampanim i elektronskim, i nekim regionalnim, specijalizovanim za ekonomiju i finansije. Autor je i više istraživačkih radova o medijima.

Danijal Hadzovic 120x160Danijal Hadžović - formalno obrazovanje stečeno na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Daleko veće obrazovanje, iako neformalno, steklo je čitanjem knjiga i razvojem vještina po vlastitom izboru. Prvo novinarsko zaduženje bilo je na Radiju 202 2009. godine. Tada je radio na portalu Depo, Federalna TV, i tjedniku Slobodna Bosna. Napisao nekoliko stotina članaka: komentara, kolumni, analiza, istražnih priča i intervjua objavljenih u bosanskohercegovačkim i regionalnim medijima. 2015. godine s nekoliko je istomišljenika osnovao Liberalni forum i udrugu posvećenu promicanju i širenju politika i vrijednosti otvorenog i slobodnog društva.

portret200250Dea Zdravkovska student je Instituta za biologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Skoplju. Član je Istraživačkog društva studenata biologije i Makedonskog ekološkog društva. Posebno je interesuje naučno-istraživački rad, kao i studentsko organizovanje i mladi u društvu.

dejan donev120x160Dejan Donev je doktorirao na Odseku za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta „Sv. Ćirila i Metodija ”u Skoplju, gde je prethodno odbranio magistarski rad. On predaje na nekoliko dodiplomskih i postdiplomskih studija medijsku etiku i odnose sa javnošću, menadžersku i poslovnu etiku, političku etiku, etiku i javnu administraciju, kao i organizacijske teoriju i razvoj, teoriju globalizacije i metodologiju naučnih istraživanja.

dimitar apasiev120x160

Dimitar Apasiev (1983, Veles) je doktor pravnih nauka. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao kao prvenac nekoliko generacija na Pravnom fakultetu ,,Justinijan Prvi" u Skoplju. On je dugogodišnji aktivista Pokreta za socijalnu pravdu ,,Lenka” i član prezidiuma levice. Učestvovao je u preko stotinu domaćih i međunarodnih naučnih simpozijuma. Autor je desetak knjiga i monografija, kao i preko 50 članaka i stručnih radova. Bio je pravni savetnik nekoliko pravosudnih državnih tela, sindikata, građanskih udruženja i neformalnih aktivističkih inicijativa. Trenutno radi kao docent na Pravnom fakultetu Državnog univerziteta ,,Goce Delčev” - Štip, odsek za građansko pravo. Predaje: Rimsko pravo, Sudsku retoriku i Filozofiju prava.

Dina Bajramspahic 120x160Dina Bajramspahić je istraživačica javnih politika u Institutu alternativa (IA), neprofitnoj, think-tank organizaciji. Radi na toj poziciji deset godina i u opisu posla joj je koordinacija aktivnosti IA u programskoj oblasti “Vladavina prava”, koja obuhvata reformu sektora bezbjednosti i reformu krivičnog pravosuđa. Po formalnom zanimanju je politikološkinja, specijalizovana za evropske politike. Ima prijavljenu magistarsku tezu na Fakultetu političkih nauka u Podgorici “Kontrolna funkcija Skupštine Crne Gore u oblasti bezbjednosti i odbrane”, na smjeru evroatlantske integracije. Uključena je u pristupne pregovore Crne Gore sa Evropskom unijom kao članica Radne grupe za poglavlje 23 “Pravosuđe i temeljna prava” i aktivno se bavi politikom proširenja i instrumentima EU u odnosu na region.

Dragan Malinovski diplomirao je na Pravnom fakultetu u Skoplju. Advokat od 1988 godine. U periodu 2002-2007 godine bio je član Državne komisije za sprečavanje korupcije. Analitičar političkog i pravosudnog sistema.

Dubravka Valic Nedeljkovic120X160Dubravka Valić Nedeljković (1952) do oktobra 2018. godine bila je redovni profesor na Katedri za medijske studije Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu u Srbiji. Ključne teme: novinarstvo, medijska pismenost, masovni mediji, analiza kritičnih medijskih diskursa, rodne studije, mediji na manjinskim jezicima, multikulturalizam i raznolikost izveštavanja. Saradnik je časopisa i učesnik konferencija u zemlji i inostranstvu (preko 150). Objavila je osam knjiga i preko 300 akademskih radova iz područja medija. Dobitnik je mnogih novinarskih nagrada za informativni radio program (vesti) i radio reportažu.

avtor blogeri

Gjorgji Mitrevski ima više od petnaest godina iskustva u istraživanju tržišta, istraživanju medijskog sektora i istraživanju javnog mišljenja. Tokom karijere vodio je brojne istraživačke projekte u zemlji i regionu. Stručnjak je u području kvalitativnih i kvantitativnih metoda istraživanja. Poslednjih devet godina bio je izvršni direktor za Makedoniju i Kosovo u međunarodnoj istraživačkoj agenciji Ipsos, a trenutno radi kao nezavisni istraživački savetnik sa posebnim fokusom na dizajniranju istraživačkih metodologija i analizi podataka.

Gjorgji Spasov120X160Gjorgji Spasov (rođen 1949) je univerzitetski profesor. Objavio radove iz oblasti politologije, komunikacijskih nauka i odnosa sa javnošću. Bio je generalni sekretar SDSM-a, poslanik u Parlamentu Republike Makedonije, ministar pravde i ambasador Makedonije u Bugarskoj i Velikoj Britaniji. Jedan je od osnivača agencije za odnose sa javnošću i komunikacije ,,Rejting”. Objavljuje kolumne u dnevnim i nedeljnim novinama i sudeluje u televizijskim raspravama o aktualnim političkim temama. Autor je i priručnika "Deset odrednica socijaldemokratije danas" i "Razvoj socijaldemokratije" koji je objavila Fondacija Fridrih Ebert, a koji se koriste za obuku mladih socijaldemokrata u zemlji.

Edison Jakurti 120x160Edison Jakurti je doktor ekonomskih nauka na Freie Universität Berlin. Nedavno je postavljen za zamenika ministra ekonomije, zapošljavanja, trgovine, industrije, preduzetništva i strateških investicija na Kosovu. Stekao je titulu magistra međunarodne razvojne politike, koncentrirajući se na primijenjenu ekonomiju, sa Univerziteta Duke, a stekao je zvanje doktora znanosti, magistrirao u ekonomiji i statistici, od R.I.T. Radio je kao asistent za istraživanje i nastavu na Univerzitetu Duke i kao savjetnik u Svjetskoj banci u Washingtonu, DC.

Elena Ignovska 120x160Elena Ignovska je docent na Pravnom fakultetu Univerziteta „Sv. Ćirila i Metodija ”, Skoplje. Završila je studije prava i magistrirala građansko pravo na Pravnom fakultetu Justinijan Prvi u Skoplju, kao i magistrirala bioetiku kao stipendista programa Erazmus Mundus na Katoličkom univerzitetu u Luvenu (Belgija), Univerzitetu Radbud u Najmehenu (Holandija) i (Italija). Doktorirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Gentu (Belgija) kao stipendista na projektu Bazileus programa Erazmus Mundus.

sekirarska elizabeta

Elizabeta Sekirarska profesor je u srednjoj školi „Pero Nakov“ - Kumanovo. Aktivno radi na primeni savremenih interaktivnih metoda i tehnika nastave i kao obučivač i razvijač kompjuterskih alata za rad u učionici. Član je uređivačkog odbora pedagoške revije "Vaspitna raskršća", u kojoj objavljuje svoje stručne radove, od kojih su neki i nagrađeni. Godine 2013. proglašena je prosvetnom radnicom godine na državnom nivou u kategoriji Srednjih škola.

Emilija Lokvenec je doktorand ustavnog prava na Pravnom fakultetu Justinijan Prvi na Univerzitetu Sv. Ćirila i Metodija i magistar pravnih nauka iz oblasti građanskog prava. Magistrirala je na temi ,,Načela i pravna mišljenja Vrhovnog suda kao izvor građanskog prava", a trenutno radi na doktorskoj disertaciji na temu ,,Uloga Vrhovnog suda u pružanju jedinstva u primeni zakona od strane sudova".

zhaklina svekjarovska

Žaklina Filipova - Svećarovska je profesorka književnosti i makedonskog jezika. Piše poeziju, eseje i slemira. Posebno je osetljiva na kršenja ljudskih prava. Duboko je uverena da postoji samo jedna univerzalna istina koju beskrajno poštuje - život.

zdravko saveski

Zdravko Saveski (1976) je doktor političkih nauka, sindikalista i dugogodišnji aktivista. Član je Prezidijuma Levice. Do februara 2016. bio je sekretar Multietničkog sindikata obrazovanja, a ranije profesor na Univerzitetu FON - Skoplje.

Zlatiborka Popov Momcinovic 120x160Zlatiborka Popov-Momčinović vanredni je profesor političkih nauka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Fokus njenih istraživanja je na rodnim pitanjima, razvoju civilnog društva i ženskom aktivizmu, religiji i politici, medijskom profesionalizmu i procesima pomirenja. Ona je aktivna u civilnom društvu i ženskom pokretu, pokušavajući pomiriti naučne i aktivističke napore.

zlatko 120x160Zlatko Jakimovski doktorand je na Pravnom fakultetu "Justinijan Prvi" u Skoplju. Za vreme dodiplomskih studija Pravnog fakulteta, boravio je nekoliko meseci na Moskovskom univerzitetu Lomonosov i radio kao pravni savetnik u nekoliko advokatskih kancelarija. Angažovan je kao predavač u skopskoj gimnaziji "Josip Broz Tito" u kojoj predaje predmet ,,Uvod u pravo kao spoljni saradnik nevladine organizacije "Koalicija svi za fer suđenje". Jakimovski je sudelovao i bio predavač na nekoliko konferencija i seminara.

zoran bojarovski 200x250

Zoran Bojarovski, novinar. U svojoj tridesetogodišnjoj karijeri bio je novinar i urednik i zamenik glavnog i odgovornog urednika i glavni urednik MRT-a, A1 televizije, Foruma i portala Ćirilica te Alfa TV. Već dvadeset godina posvećen je području neformalnog medijskog obrazovanja kao trener i predavač u Makedonskom medijskom institutu, Visokoj Školi novinarstva i odnosa sa javnošću i drugim organizacijama civilnog društva. Autor je i koautor desetak studija i publikacija iz područja medija i građanskog i medijskog aktivizma.

Zoran Gega Madzovski 120x160Zoran Gega Madžovski je nezavisni novinar i radio voditelj sa više od 20 godina novinarskog iskustva. Započeo je kao novinar u Studentskom radiju i radio na nekoliko lokalnih radio stanica. O svakodnevnom životu i aktuelnostima pisao je kao dopisnik lista Dnevnik, novinske agencije MIA i Radio Kanala 77. Od osnivanja Nezavisnog sindikata novinara i medijskih radnika (SSNM) aktivno se bavi zaštitom prava radnika.

zoran dimitrovskiZoran Dimitrovski je novinar, politički analitičar i urednik sa dugogodišnjim iskustvom. 1995. godine, kao stipendista Fondacije Otvoreno društvo Makedonija, magistrirao je političke nauke na Centralno-evropskom univerzitetu u Budimpešti, Mađarska. Novinarstvom se bavi od 1985 godine u Studentskom zboru u i Mladom Borcu, gde je krajem 80-ih i početkom 90-ih godina prošlog stoleća, zajedno sa grupom mladih novinara, sudelovao u Makedonskom demokratskom proleću, dajući vlastiti doprinos sa njegovim političkim analizama.

zoran kjuka

Zoran Ćuka radi kao novinar Slobodne Evrope u Pragu od svog osnivanja 2001 godine. Karijeru je započeo u makedonskom Radiju, a sledili su A1 TV i TV Telma, uz istovremeno dopisivanje za Radio i TV Bosne i Hercegovine, Zagrebački nezavisni 101 radio i Ljubljanski studentski radio. Kao novinar, između ostalog, pratio je događaje iz sukoba u Makedoniji, Kosovu i raznih međunarodnih događaja i konferencija. Napisao je tekstove i kolumne u nekoliko dnevnih i nedeljnih novina u Makedoniji.

Ivan Anastasovski 120x160Ivan Anastasovski prodekan je za nauku i međunarodnu saradnju na Fakultetu za fizičko obrazovanje, sport i zdravlje.

Ivan KolevskiIvan Kolevski diplomirao je na Pravnom fakultetu u Skoplju. Magistarske studije završio je na Univerzitetu u Beču iz oblasti međunarodnog i evropskog poslovnog prava. Od 2014 godine radi kao sudski saradnik u Apelacionom sudu u Bitolj. Područja od posebnog interesa uključuju usklađivanje sudske prakse i pravnih aspekta urbanog planiranja, o kojim je temama objavio nekoliko članaka i publikacija.

Ivan Vckov 120x160

Ivan Včkov diplomirao je na Univerzitetu u Oulu u Finskoj na polju finansija i na Univerzitetu u Velsu - Institutu, Kardif, u oblasti agrobiznis menadžmenta. Njegovi su interesi u području makroekonomije, finansijskih tržišta i finansijskih instrumenata. Član je Finske asocijacije diplomiranih iz poslovnih škola. Od 2015 godine deo je tima Finance Think gde radi na pitanjima vezanim za fiskalnu transparentnost, doznake i rodne razlike u zaradama.

Ivan Durgutov 120x160Ivan Durgutov je magistar prava na Pravnom fakultetu ,,Justinijan Prvi" na Univerzitetu ,,Sv. Ćirila i Metodija" u Skoplju. Njegova je specijalnost krivično pravo, a posebno ga interesuju pitanja ljudskih prava, sa fokusom na govor mržnje i krivično delo iz mržnje. Aktivan je član i deo rukovodstva Evropskog udruženja studenata prava (ELSA) - Republika Makedonija.

Ivana Velkovska 120x160Ivana Velkovska je magistar međunarodne ekonomije i istraživač u Centru za ekonomsku analizu (www.cea.org.mk). Njena istraživačka interesovanja uključuju javne finansije, ekonomsku nejednakost i poresku politiku. Do sada je radila za Bloomberg i PricewaterhouseCoopers.

Ivana Tufegdžić je diplomirani politikolog na Fakultetu Političkih nauka Pravnog fakulteta „Justinijan Prvi“ i student magistarskog programa Ustavnog prava na Pravnom fakultetu. Njeno područje od posebnog interesa su ljudska prava sa naglaskom na manjinska prava, politički sistem, izbore i izborni sistemi, kao i procesi demokratizacije i uticaj religije i političke kulture u njima.

Ivo Bosilkov je doktor političkih nauka sa Univerziteta u Milanu, specijalizovan za oblast medijskih efekata na javno mnjenje. Magistrirao je političku komunikaciju na Univerzitetu u Amsterdamu u sklopu programa Erasmus Mundus za novinarstvo, medije i globalizaciju. Radi kao istraživač u Centru za jugoistočnu evropsku studiju u Gracu i objavio je radove u nekoliko međunarodnih naučnih časopisa.

Ilina Mangova 120x160Ilina Mangova je magistrirala komparativnu politiku - demokratiju na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka (LSE) u Londonu, Velika Britanija. Trenutno je doktorant na Pravnom fakultetu, na odseku političkih studija, gde istražuje ulogu lidera u tranziciji prema demokratiji. Ona vodi program Međunarodnog republikanskog instituta (IRI) u Makedoniji.

llo Trajkovski 120x160Ilo Trajkovski je redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Skoplju i viziting profesor na Državnom univerzitetu Arizona u Temi, SAD-u i na Jagelonskom univerzitetu u Krakovu, u Poljskoj. Njegova naučna i istraživačka interesovanja su iz oblasti sociologije politike i političkog sistema, sociologije građanstva i ljudskih prava i moderne sociološke teorije. Objavio je nekoliko radova i prevoda sociološke literature sa engleskog na makedonski. Rukovodio je i učestvovao u nekoliko domaćih i stranih naučno-istraživačkih projekata i bio naučni konsultant na nekoliko primijenjenih aplikativnih projekata.

Igor Todorovic 120x160Igor Todorović je novinar specijalizovan za finansije i energetiku na globalnom nivou. Jednako široko prati balkanske teme, s naglaskom na tranziciju i prevazilaženje posledica rata, migracije i emancipaciju. Uređuje i prevodi. Učestvovao je u umetničkim i humanitarnim projektima.

 

koalicija irena 120Irena Cvetković je doktor nauka iz oblasti rodnih studija. Kao mladi istraživač radila je na mnogim istraživačkim projektima u oblastima sociologije, rodnih studija i medija. Bila je autor društveno angažovanog bloga Femgerila, a potom i kolumnista dnevnog lista Dnevnik. Ona je aktivistkinja za ljudska prava marginalizovanih zajednica, a posebno je aktivna u zalaganju za prava LGBT osoba, korisnika-korisnica droga i seksualnih radnika. Aktivna je u nekoliko formalnih i neformalnih aktivističkih udruženja. Trenutno je izvršna direktorka Koalicije "Seksualna i zdravstvena prava marginalizovanih zajednica" - Skoplje.

Irena Cuculovska 120x160Irena Cuculoska je doktorant na studijama Evropske unije na Pravnom fakultetu ,,Justinijan Prvi" u Skoplju. Magistrirala je međunarodno pravo i međunarodne odnose, a diplomirala je kao prvenac generacija na Pravnom fakultetu. Zaposlena je u Birou za predstavništvo Republike Makedonije pred Evropskim sudom za ljudska prava pri Ministarstvu pravde. Ona je dugogogodišnja članica Instituta za ljudska prava, gde je radila kao koordinator projekata i pravni istraživač. Njeno je celokupno iskustvo i fokus interesa usmeren ka ljudskim pravima, zakonu EU i Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima. Ima iskustva sa nizom projekata, istraživanja i analiza te je autor, koautor i urednik nekoliko publikacija.

Isak Vorgucic 120x160Isak Vorgučić - izvršni producent i menadžer radio i televizije "Kim" u Čaglavici, Kosovo, od osnivanja 2000. godine. Novinarsko, teološko i vojno obrazovanje. Brewmaster i suosnivač porodične kraft pivare "Pivdžan" u Gračanici 2017. godine.

 

ismail slikablogeri

Ismail Kamberi je magistrirao krivično pravo na Pravnom fakultetu „Justinijan I“ na Univerzitetu „Ćirila i Metodija“ u Skoplju. Područje njegovog interesa su osnovna ljudska prava sa posebnim naglaskom na prava Roma i nastoji da zastupa njihove pravne interese. Ima iskustva u međunarodnim organizacijama kao što su OSCE / ODIHR i u različitim romskim organizacijama. U svom dosadašnjem radnom iskustvu, Ismail je učestvovao u velikom broju treninga, seminara i konferencija. Trenutno radi kao mlađi istraživač na Institutu za evropsku politiku (EPI) u Skoplju na projektu koji istražuje problem ograničavanja prava kretanja Roma u Makedoniji.

Jana Lozanoska 120x160Jana Lozanoska je doktor nauka na Univerzitetu za mir Ujedinjenih nacija u Kostariki. Magistrirala je međunarodno pravo o ljudskim pravima na Univerzitetu u Ženevi i Institutu za međunarodne studije u Ženevi u Švajcarskoj. Dodiplomski studije na Pravnom fakultetu u Skoplju. Objavila je radove o ljudskim pravima, rodnim pitanjima i LBT-u; pitanje imena iz prizme međunarodnog prava, EU i ljudskih prava itd.

Janaki Mitrovski 120x160Janaki Mitrovski je magistrirao na Pravnom fakultetu ,,Justinijan Prvi" na UKIM-u 2014 godine na temi "Legalizacija kao način borbe protiv trgovine drogom". On je osnivač je Udruženja za kanabis i zelene politike BILKA Skoplje.

Jasmin Kalač je doktorirao na Katedri za krivično pravo Pravnog fakulteta Univerziteta u Ankari, Turska. Radi kao advokat i njegova glavna područja interesa su krivično pravo, kriminologija, penologija i ljudska prava.

Jovana Marović je izvršni direktor mreže ,,Politikon’’, nezavisnog istraživačkog centra u Podgorici, članica BiEPAG-a i radne grupe za poglavlje 23 u pregovorima o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Doktorirala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Njeni istraživački interesi uključuju vladavinu prava, demokratiju, federalizam, Balkan, politički sistem EU i politiku proširenja.

Jona Koprencka je docent na katedri za međunarodne odnose i političke nauke na Univerzitetu Epoka u Tirani, u Albaniji. Ona je bivša zamenica urednika onlajn veb-portala Gazeta Mendimi, koji, između ostalog, pokriva pitanja vezana za sukobe na Bliskom istoku i odnose Rusije i NATO-a / SAD na Balkanu.

Jorde Jakimovski 120x160Jorde Jakimovski, od zaposlenja na Institutu za sociološka i političko-pravna istraživanja 1979 godine pa do danas, radi na području regionalnog i ruralnog razvoja, strukture stanovništva i socijalne diferencijacije, socijalne i strukturalne politike, životnog standarda i održivog razvoja i tržišta rada.

Jugoslava Polenak 120x160Jugoslava Dukovska (1964, Beograd, R.Serbija). Eko-aktivist, planinar, frilens novinar.

julija b bezerkoska 120x160Julija Brsakoska Bazerkoska je vanredni profesor za međunarodne političke odnose na Pravnom fakultetu Univerziteta „Sv. Ćirila i Metodija ”, Skoplje. Doktorirala je na Univerzitetu u Kelnu, Nemačka.

Kaan Bayirakosan 120x160Kaan Bajrakosan je student magistarskih studija političkih nauka na Univerzitetu u Varšavi u Poljskoj. Osnovne dodiplomske studije novinarstva završio je na univerzitetu Ege u Turskoj. Takođe je studirao na univerzitetu Vilnius u Litvaniji u ovoj oblasti u okviru programa razmene studenata. On ima novinarsko iskustvo u lokalnim medijima tokom njegovih studija u Izmiru, u Turskoj.

katarina-blazina-mukavec120x160

Katarina Blažina Mukavec rođena je u Zagrebu. Magistrirala je komunikologiju na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu 2015. godine. Od 2012. godine aktivna je članica Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu te sudjeluje u kreiranju edukativnih sadržaja i održavanju predavanja za učenike osnovnih i srednjih škola, kao i webinara za odgojno-obrazovne djelatnike iz cijele Hrvatske. Od 2016. godine koordinatorica je sekcije predavača i volontera u projektu Djeca medija kojeg Društvo provodi s ciljem poboljšanja medijske pismenosti građana Republike Hrvatske, a trenutno je zaposlena kao voditeljica ureda i koordinatorica projektnih aktivnosti.

Katarina Tadic 120x160Katarina Tadić ima osmogodišnje iskustva rada u civilnom sektoru u Srbiji i regionu. Završila je Fakultet političkih nauka, a potom master studije Istraživanje javnih politika na Univerzitetu u Bristolu. Danas živi i radi u Beogradu.

Katerina Kolozova 120x160Katerina Kolozova je viša naučna savetnica i redovni profesor na Institutu društvenih i humanističkih nauka, kao i njegova direktorka. Na Institutu, ona je professor političkih studija, političke filozofije i rodnih studija. Na Fakultetu za medije i komunikacije - Beograd, Srbija: odsek za kritičke političke studije, profesor savremene političke filozofije. Koordinira brojne studije politika o "neliberalnoj demokratiji", "zarobljenoj državi", slobodi medija i akademskoj slobodi. Autor je nekoliko međunarodnih monografija od kojih se najviše citira „Cut of the Real: Subjektivnost u poststrukturalističkoj filozofiji“, izdatoj od strane Columbia University Press-NY, 2014.

Kiril Arsovski Pržo je biolog-ekolog. Bavi se istraživanjem nacionalnog biodiverziteta i urbane ekologije. Bivši predsednik Istraživačkog društva studenata biologije (IDSB), član Makedonskog ekološkog društva (MED) i stipendista bugarske Fondacije za biodiverzitet. Građanski aktivista, piše analize i drži predavanja iz područja zaštite okoline.

Kiril Barbareev 120x160Kiril Barbareev je prorektor za razvoj, investicije i održavanje Univerziteta „Goce Delčev“ (UGD) u Štipu. Doktorirao je 2010 godine na Filozofskom fakultetu u Skoplju na temu "Obrazovanje i profesionalni razvoj vaspitača u predškolskom obrazovanju", čime je stekao titulu doktora pedagoških nauka. 2011 godine izabran je za profesora na Fakultetu obrazovnih nauka UGD-a.

kostantin bitrakov 120x160Konstantin Bitrakov je magistar prava (oblast: upravno pravo) sa položenim pravosudnim ispitom i doktoratom na Pravnom fakultetu u Beogradu. Na profesionalnom planu obavlja naučni i administrativni posao kao saradnik u Centru za strateška istraživanja Makedonske akademije nauka i umetnosti, ali aktivan je i u nevladinom sektoru.

Kristijan Fidanovskiblog 120x160Kristijan Fidanovski doktorirao je socijalnu politiku na Sveučilištu Oxford, gdje proučava politike za poticanje nataliteta na Balkanu i u istočnoj Europi. Kristijan je magistrirao političke znanosti i istočnoeuropske studije na Sveučilištu Georgetown u Washingtonu, a diplomirao je isto područje na University College London (UCL). Osim nataliteta, njegov primarni istraživački fokus je na partijski sistemi, evropske integracije i teorija zavere. Objavio je akademske radove i novinarske tekstove na makedonskom, engleskom i talijanskom jeziku za više domaćih i međunarodnih publikacija.

Ksenija MilovicKsenija Milović | Molekularni biolog po obrazovanju, po religiji - sumatraista. Odnedavno članica Glavnog odbora opozicione političke partije Demos . Članica predsjedništva Foruma žena i članica Ženske političke mreže u Crnoj Gori. Zalažem se za podsticanje svih društvenih tema koje mogu doprinijeti da postanemo društvo jednakih šansi za sve.

Lejla Turcilo 120x160Lejla Turčilo redovni je profesor na Katedri za komunikacije / novinarstvo Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, gde predaje Teoriju medija, TV novinarstvo, Internet-novinarstvo i Medije i politika dodiplomskih i magistarskih studija i Nov dizajn medija i PR doktorskih studija. Šefica je Centra za doživotno učenje na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Odeljenja za komunikacije / novinarstvo.

Leposava Ognjanoska je diplomirana pravnica na Pravnom fakultetu "Justinijan Prvi", a trenutno je student magistarskog programa: Međunarodno pravo i međunarodni odnosi. Njeno polje od posebnog interesa je koncept demokratije i vladavine prava, kroz prizmu integracije društava.

 

Lidija Pisker je novinarka i istraživač iz Bosne i Hercegovine. Često piše o pitanjima ljudskih prava i demokratije za regionalne i međunarodne medije. Dobitnica je nagrade Ujedinjenih nacija za podizanje svesti javnosti o borbi protiv diskriminacije i zaštiti dečijih prava.

Lila Milic 120x160Lila Milić je aktivistica za jednaka prava i prava transrodnih osoba i seksualnih radnika.

Liljana Pecova Ilieska 120x160Liljana Pecova - Ilieska osnivač je IMPETUS-a - Centra za internet, razvoj i dobro upravljanje, Programski direktor za privatnost i internet, kao i jedna od osnivačica Foruma za upravljanje internetom u Makedoniji. Ima deset godina radnog iskustva u Ministarstvu unutarnjih poslova, a potom 4-godišnju savetodavnu poziciju u Direkciji za zaštitu ličnih podataka, gde je bila deo stručne radne grupe Međuvladinog tela za zaštitu ljudskih prava.

Lina Kjostarova Unkovska 120x160Lina Ćostarova-Unkovska je klinički psiholog, sa specijalizacijom za psihologiju traume i glavni istraživač u Makedoniji HBSC-a (Health Behavior in School Aged Children Study) u Makedoniji od 1998 godine. Nakon 20 godina rada u UKIM-u, kao predavač kliničke psihologije i mentalnog zdravlja, osnovala je Centar za psihosocijalne i krizne aktivnosti, kao nezavisnu profesionalnu agenciju. Centar organizuje projekte i interventne aktivnosti kao odgovor na hitnu potrebu za psihosocijalnom pomoći i podrškom pojedincima, grupama i zajednicama u riziku, a posebno deci i mladima koji se suočavaju sa socijalnom i rodnom nejednakošću i ugrožavanju ljudskih i dečjih prava, posebno u uslovima slabosti institucija sistema, pogođenih neizvesnom i turbulentnom transformacijom zajednice.

Lirim Gashi 120x160

Lirim Gashi diplomirao je pravo na Pravnom fakultetu i povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Prištini. Magistrirao je međunarodno pravo. Trenutno radi kao odvjetnik u svom odvjetničkom uredu.

Luka Pavicevic 120x160Luka Pavićević je srednjoškolac međunarodnih škola NOVA kao stipendista Međunarodne fondacije Boris Trajkovski. Aktivan je u NVO sektoru. Posebno ga zanimaju pitanja iz oblasti obrazovanja.

Lyudmil Iliev 120x160Ljudmil Iliev po obrazovanju je politolog i radi kao novinar u bugarskim novinama "Sega" i websajt Segabg. Kao izvjestitelj prati bugarski politički život, kao i aktivnosti bugarske nacionalne skupštine i bugarskog Ministarstva vanjskih poslova. Bivši je zaposlenik Uprave za politička pitanja ministarstva.

Magdalena Lembovska 120x160Magdalena Lembovska je istraživač bezbednosnih pitanja u Analitici Tink Tenk. Autor je brojnih analiza i studija o dobrom upravljanju, reformi sigurnosnog sektora, neregularnim migracijama i zaštiti ljudskih prava i sloboda. Ima magistarske studije iz Globalnog kriminala, pravde i bezbednosti na Univerzitetu u Edinburgu.

magdalena petkova

Magdalena Petkova je student biologije. Član Istraživačkog društva biologa i Makedonskog ekološkog društva. Aktivno radi na polju limnologije i paleolimnologije, trenutno sa posebnim fokusom na Ohridskom jezeru.

Maja Anastasova 120x160Maja Anastasova-Stojanovska već 25 godina od svog profesionalnog angažmana beleži u novinarstvu. Radila je za dnevne novine i nedeljnike, gde je prošla kroz sve korake od novinara početnika pa sve do glavnog urednika. Pratila je, analizirala i komentarisala razvoj na domaćem terenu, politički i ekonomski. Međutim, njeno glavno područje interesa su bankarstvo i finansije. Sarađivala je sa bosanskim i nemačkim medijima. Diplomirala je Opštu i komparativnu književnost na Filološkom fakultetu "Blaže Koneski".

Maja Stojanova 120x160

Maja Stojanova doktor je političkih nauka na Pravnom fakultetu „Justinijan Prvi“ na Univerzitetu „Sveti Ćirila i Metodija“ u Skoplju. Magistrirala je na Katedri za političke nauke na Pravnom fakultetu Justinijan Prvi  u okviru programa TEMPUS za Politički menadžment. Ona se bavi istraživanjima u područjima javnog mišljenja i istraživanjima javnog mnenja, modernih političkih teorija i moderne političke scene. Kolumnist je i autor više naučnih radova u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je nekoliko certifikata i priznanja međunarodnih asocijacija.

Malinka Ristevska Jordanova 120x160Malinka Ristevska Jordanova uključena je u proces integracije u EU od kasnih devedesetih, zauzimajući visoke položaje u javnoj upravi u makedonskom parlamentu i vladi. Kao državna savjetnica u Tajništvu za europske poslove, predsjedala je MK-EU SAA Pododborom za pravosuđe i unutarnje poslove od 2002. do 2008. i Odborom za SSP od 2008. do 2010. te je bila koordinatorica nacionalnog programa za usvajanje pravne stečevine. Poseban je doprinos dala kandidaturi svoje zemlje za pristupanje EU, ispunjavanju preporuka za započinjanje pristupnih pregovora i ostvarivanju mjerila utvrđenih u planu za liberalizaciju viznog režima. Dr. Ristevska - Jordanova je osnivačica i bivša direktorica (veljača 2011. - veljača 2017.) makedonskog think tanka European Policy Institute - Skopje, koja je sada neizvršni član upravnog odbora. U svom istraživanju dr. Jordanova usredotočila se na primjenu politike uvjetovanja EU-a u regiji jugoistočne Europe, kao i na prijenos pravne stečevine EU-a.

Marija Topuzovska 120x160Marija Topuzovska Latković radi na Institutu za sociološka i političko-pravna istraživanja - UKIM od 2006 godine. Profesor je na postdiplomskim studijama za Menadžment ljudskih resursa i predaje na doktorskim studijama Organizacionih nauka (Menadžmenta) i Sociologiju organizacije. Redovno objavljuje naučne radove u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima, a kao supervizor i vodeći istraživač ili član istraživačkog tima sudelovala je u izradi nekoliko domaćih i međunarodnih projekata. Kao članica radne grupe, direktno je sudelovala u kreiranju Nacionalne strategije za umrežavanje, saradnju i smanjenju odliva visokoobrazovanog i stručnog kadra (2013-2020), kao i u konsultativnom procesu za izradu Nacionalne strategije mladih (2015-2026). Teme interesa u cilju istraživanja: mladi i zaposlenost, organizacisko ponašanje, doživotno učenje, kvalitet radnog života.

Marjan Vuckovic 120x160Marjan Vučković diplomirao je na Pravnom fakultetu "Justinijan Prvi" u Skoplju, gde je i magistrirao na Katedri za političke nauke iz oblasti civilnog društva i međuetničkih odnosa u Republici Makedoniji i regionu. Predsednik je Makedonskog politikološkog foruma, udruženja politikologa u Makedoniji, kao i dugogodišnji kolumnista nedjeljnog časopisa "Ego". Bavi se političkim i društvenim zbivanjima u zemlji i šire, istodobno iznoseći svoje stavove i razmišljanja o njima.

slika blogerMarjan Nikolov je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani, Slovenija, i magistrirao međunarodnu ekonomiju i finansije na Ekonomskom fakultetu u Rejkjaviku, Island. Predsednik je Centra za ekonomsku analizu i nezavisni savetnik. Aktivno deluje i radi u nekoliko ekonomskih područja, poput makroekonomskog modeliranja, ekonometrije i statistike, fiskalne decentralizacije i javno-privatnog partnerstva. Radio je na izgradnji kapaciteta javne administracije i lokalne vlasti u Republici Makedoniji kroz pregled i reinženjering poreskih procedura, analizu fiskalnih kapaciteta, pripremu strategije i studije izvodljivosti itd. Nikolov je radio kao profesor na nekoliko fakulteta u Makedoniji, autor je nekoliko publikacija i sudelovao na mnogim konferencijama, seminarima i obukama.

mpetreski bloger120x160Marjan Petreski je vanredni profesor za ekonomiju i prorektor za istraživanje i razvoj na Univerzitetu Amerikan koledž u Skoplju. On ima veliko teorijsko znanje i praktično iskustvo u širokoj oblasti makroekonomije i ekonomije razvoja, posebno u oblasti kritičke analize i kreiranju politika. Učestvovao je u brojnim projektima vezanim za ekonomsku analizu, analizu infrastrukturnih projekata i finansijsku analizu projekata i kompanija u zemljama sa ekonomijama u razvoju i tranziciji, poput Makedonije, balkanskih zemalja i zemalja Dalekog Istoka i Afrike.

MartinManaskov nova bloger 120x160

Martin Manaskov je istraživač-praktikant u Analitici tink tenk iz Skoplja, gde je deo programa bezbednosne politike. Student je Visoke škole za novinarstvo i odnose sa javnošću. Njegovo radno iskustvo uključuje istraživanja u istraživačkim centrima, tink tenk organizacijama i novinarske angažmane u makedonskim medijima. Njegova područja interesa su bezbednost, diplomatija, demokratija i mediji.

Martin Naunov 120x160

Martin Naunov je istraživač Praškog instituta za bezbednosne studije. Ranije je radio u pravnom timu medijske kompanije Herst u Njujorku i kao istraživački asistent na Univerzitetu Džouns Hopkins i Koledžu Midlberi u Sjedinjenim Državama.

Mahir Sijamija 120x160Mahir Sijamija je magistrirao politologiju na Univerzitetu u Sarajevu (2018). Trenutno radi kao saradnik u Centru za analizu medija i politika u Sarajevu i mlađi je autor na platformi Media Watchdog Analiziraj.ba. Angažiran je kao koordinator projekta u zakladi INFOHOUSE na USAID-ovom projektu za mlade i pomirenje. Prethodno je radio kao vanjski suradnik na Fakultetu političkih nauka Sveučilišta u Sarajevu i UNICEF-u BiH. Također je bio uključen u razne istraživačke projekte koji se ističu za Međunarodni republikanski institut, Čovječanstvo u akciji, RRPP, UN, CREDI, Media Center i Albany Associates. Član je UNESCO-ove savjetodavne skupine za MIL u BiH, viši kolega Humanity in Action BiH.

Mersiha Drinjakovic 120x160Mersiha Drinjaković - Novinarka i izvršna urednica u magazinu Gracija, te saradnica portala Analiziraj.ba. Završila je studij žurnalistike na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, a tokom rada prošla je kroz različite doedukacije u SAD-u, Maleziji, Njemačkoj i Francuskoj. Novinarstvom se bavi 20 godina. Dobitnica je Specijalnog priznanja UNICEF-a, za novinarski doprinos informiranju, zaštiti i promociji prava djeteta u Bosni i Hercegovini za 2015. te dobitnica novinarske nagrade UN Women 2017 - za najbolji tekst na temu rodno zasnovanog nasilja u kategoriji printanih medija. U 2017. uručena joj je i zahvalnica Helsinškog odbora BiH na Konkursu za za najbolju medijsku priču/reportažu koja promoviše LGBT prava i kulturu. Godine 2018. nagrađena je priznanjem UN BiH za novinarski doprinos informisanju o Ciljevima održivog razvoja u BiH i njihovoj promociji – za tekst objavljen na portalu Analiziraj.ba.

 

Milorad Stojmanovki 200x250Milorad Stojmanovski novinar je sa trodecenijskim iskustvom, uglavnom u štampanim medijima. Počeo je kao honorarni saradnik na Makedonskoj televiziji, a prvo zaposlenje mu je bilo kao sportski novinar u Večeru. Nakon višegodišnjeg iskustva kao urednik časopisa Skok, on i njegove kolege jedan su od osnivača Dnevnika, gde prolazi sva radna mesta, uključujući i mesto zamenika glavnog urednika. Takođe, ima kratko radno iskustvo sa portalom "Sportmedia", a trenutno radi za list "Slobodni pečat". Dugogodišnji dopisnik stranih sportskih časopisa, agencija i portala, kao i član Skupštine Makedonskog olimpijskog komiteta. Izveštavao je o nekoliko velikih sportskih događaja, poput Olimpijade u Atini i Svetskog i Evropskog prvenstva u fudbalu i košarci.

milco balevskiMilčo Balevski rođen je u Skoplju 1992 godine. Završio je Pravni fakultet u Ljubljani, gde je trenutno student magistarskih studija. Njegovi lični interesi su sfera ustavnog prava i pravne teorije. Sudelovao je u više simulacija suđenja iz oblasti ustavnog prava kao i na konferencijama i seminarima iz područja sportskog prava.

minas bakalcevMinas Bakalčev je arhitekta i profesor na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta „Sv. Ćirila i Metodija u Skoplju. Magistrirao je na Univerzitetu u Beogradu 1991 godine, a doktorirao na Univerzitetu Sv. Ćirila i Metodija u Skoplju 2004. godine. Učesnik i ko-kustos makedonskog Nacionalnog paviljona na Venecijanskom bijenalu za šta je dobio priznanje projektom "Grad mogućih svetova" za 2008 godinu.

mirjana lazarova trajkovskaMirjana Lazarova Trajkovska je sudija i predsednica sekcije pri Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu. Pre toga bila je sudija u Ustavnom sudu Republike Makedonije, predsednica Državne izborne komisije, šefica sektora za ljudska prava u Ministarstvu spoljnih poslova, kao i pomoćnica ministra za administrativne postupke u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Skoplju. Magistrirala je i doktorirala na Pravnom fakultetu u Ljubljani.

najcevska120x160Mirjana Najčevska je doktor pravnih nauka i redovni profesor i naučni savetnik na Institutu za sociološka i političko-pravna istraživanja UKIM-a. Ključne kvalifikacije su joj u područjima ljudskih prava (diskriminacija, manjinska i marginalizovana grupna prava, sloboda mišljenja i izražavanja, vladavina prava i pravna država), međuetnički odnosi, decentralizacija i lokalna samouprava. Posvećena je promociji koncepta ljudskih prava i sloboda i mehanizama njihove zaštite i prakse. Sudelovala je u radu nekoliko nevladinih organizacija i neformalnih građanskih udruženja (bivši predsednik Helsinškog komiteta za ljudska prava i trenutni aktuelni predsednik Centra za ljudska prava i razrešavanje sukoba). Na međunarodnom planu bila je deo rada nekoliko profesionalnih I ekspertskih tela u okviru OON, EU i Saveta Evrope.

Miroslav Draganov 120x160

Miroslav Draganov je izvršni direktor Instituta za ljudska prava (ILJP). Magistrirao je ustavno pravo na Pravnom fakultetu u Skoplju, a položio je pravosudni ispit 2013 godine. Ima radno iskustvo kao demonstrator na Pravnom fakultetu, saradnik za investicione fondove i u advokatskoj firmi kao advokat i bankarski pravnik. Područja od interesa za istraživanje uključuju pravosuđe, slobodu izražavanja i pristup informacijama, nediskriminaciju i lokalnu samoupravu.

Michaela Ruzickova 120x160Mihaela Ružičkova je kandidatkinja za doktorat na Odseku za političke nauke na Univerzitetu Pavol Jozef Šafárik u Košicama, Slovačka. Njeno istraživanje posvećeno je ekološkim faktorima u geopolitici. Tokom njenih studija stekla je iskustvo kao pripravnik u Odseku za spoljnu politiku u Kancelariji predsednika Republike Slovačke. Trenutno radi za nezavisni think-tank Institut za stratešku politiku, za koji objavljuje analize u području sukoba. Takođe radi kao urednica sadržaja za bilten Digital Infospace Security Initiative o dezinformacijama. Ostala područja koja je zanimaju su kognitivna bezbednost, informaciona bezbednost i hibridne pretnje.

Mladen Obrenovic 120x160Mladen Obrenović je doktor komunikoloških nauka i profesionalni novinar s dugogodišnjim iskustvom u brojnim medijima u Hrvatskoj, te Bosni i Hercegovini. Profesionalnu novinarsku karijeru počeo je 1996. godine u Vukovaru, gdje je radio za lokalne medije te izvještavao kao dopisnik za Glas Slavonije i Jutarnji list, pokrivajući teme s istoka Hrvatske. Od 2010. do 2013. godine angažiran je na tportalu u Zagrebu, gdje je pokrivao dnevnu politiku i aktuelne teme hrvatskog društva, te izvještavao iz Hrvatskog sabora, Vlade i pravosudnih institucija. Po dolasku u Sarajevo, radi za Al Jazeeru Balkans kao novinar, a potom i urednik na portalu. Radio je i kao novinar BIRN-a u Bosni i Hercegovini. Učestvovao je na brojnim medijskim kursevima i naučnim konferencijama, te objavio brojne naučne i stručne studije.

Naum-Kajcev-120x160Naum Kajčev predaje novu i modernu istoriju Balkana na Sofijskom univerzitetu „Sv. Kliment Ohridski ". Autor je knjiga Makedonija, željena: Vojska, škola i izgradnja nacije u Srbiji i Bugarskoj (1878-1912) i Ilirija od Varne do Vilaha: Hrvatski narodni preporod, Srbi i Bugari (do 1848 godine). Takođe je i zamenik predsednika Zajedničke komisije za istorijska i obrazovna pitanja između Bugarske i Severne Makedonije.

 

Nataša Kovačević je diplomirana pravnica i trenutno završava magistraturu o zaštiti životne sredine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Crnoj Gori. Od 2003. godine radi u nevladinoj organizaciji Green Home, dostižući nivo visokog stručnjaka za održivi razvoj i politiku zaštite životne sredine. Autor je i koautor više istraživačkih radova o politici zaštite životne sredine i prirode i član je IUCN CEL-a (Komisije za zakone o životnoj sredini), Nacionalnog saveta za održivi razvoj Crne Gore i pregovaračke radne grupe za Poglavlje 27. – Životna sredina u procesu pristupanja Crne Gore EU. Poslednje tri godine bila je izvršni direktor Green Home-a, odgovorna za strateško planiranje i javno predstavljanje.

nenadNenad Živanovski je nezavisni novinar iz Skoplja, živi u Londonu. Ima dugogodišnje novinarsko iskustvo, sarađujući sa medijima iz Makedonije, Bugarske, Hrvatske, Srbije, Norveške i Njemačke. Diplomirao je novinarstvo i poslovni menadžment, magistrirao na evropskim studijama i doktorirao iz opće i komparativne lingvistike na temu Govor mržnje u političkom diskursu u medijima.

Autor je knjige "Neki aspekti kosovske krize - Kosovo među istorijskim mitovima i stvarnim evropskim problemom", objavljen u Njemačkoj na engleskom jeziku, zatim knjige "Govor mržnje", objavljene na engleskom i bugarskom jeziku, i "Govor mržnje - Teorijski pregled i istraživanje Bugarske u makedonskim medijima", objavljeno na makedonskom jeziku.

Njegov fokus akademskog interesa su norme u novom političkom diskursu, geopolitika Balkana i velikih sila i savremeni odnosi među balkanskim narodima.

nenad novkovski 120x160Nenad Novkovski redovni je profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu i šef je postdiplomskih studija na Institutu za fiziku. Autor je naučnih radova, objavljivao je članke u međunarodnim časopisima sa faktorom uticaja i vodio naučno-istraživačke projekte. Član je makedonskog, evropskog i američkog društva fizičara i sarađuje sa institutima za fiziku u Srbiji, Bugarskoj i Švajcarskoj. U periodu od 1998. do 2002. godine bio je ministar u Vladi Republike Makedonije. Vodio je i učestvovao u izradi i donošenju Strategije za razvoj obrazovanja 2001-2010. I Programa za tehnološki razvoj 2001-2006.

nenad tonic 120x160

Nenad Tonić je diplomirani saobraćajni inženjer i magistar inženjerstva za zaštitu ljudske okoline. Trenutno je zaposlen u Sektoru za saobraćaj grada Skoplja, na pitanjima iz oblasti planiranja i razvoja saobraćaja. Pored toga, angažovan je kao stručni saradnik u časopisu za urbanizam, arhitekturu i ekologiju "Porta3" u oblasti saobraćajnog inženjerstva.

Nertila Maho 120x160Nertila Maho gotovo 14 godina pokriva ekonomska pitanja kao novinar u Albaniji. U posljednje 4 godine radi za Monitor, jedini ekonomski magazin u Albaniji. Njezina prethodna iskustva uključuju 8 godina rada u dnevnom listu Panorama, najvećim novinama u zemlji i dvije godine na televiziji. Diplomirala je novinarstvo i magistrirala marketing (program Nebraska) na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Tirani. Aktivno pise članke o različitim sektorima poput turizma, energetike, tržišta osiguranja, financija itd.

nikola popovski 120x160Nikola Popovski je doktor ekonomskih nauka i univerzitetski profesor. Predaje grupu predmeta iz područja makroekonomije. Objavio je nekoliko knjiga o ekonomskim temama i univerzitetskim udžbenicima, kao i niz radova u domaćim i stranim časopisima. Izvršavao je nekoliko važnih državnih funkcija. Živi u Skoplju.

petar goshevPetar Gošev je magistar nauka iz ekonomije. On je Bivši guverner Narodne banke Republike Makedonije i bivši ministar finansija. Osnivač je i neko vreme bio lider Liberalno-demokratske partije, a u tri mandata je izabran za člana Parlamenta Republike Makedonije. Gošev je bio šef delegacije Republike Makedonije u Saveznoj skupštini bivše SFRJ i predsednik Komisije za monetarnu politiku (1991). Osamdesetih godina prošlog veka bio je aktivan u Saveznom savetu za društvena i ekonomska pitanja bivše SFRJ i u predsedništvu Saveza sindikata Makedonije. Takođe je bio član Centralnog komiteta Komunističke partije Sovetskog Saveza i poslednji lider Socijalističke partije Makedonije kada je transformisana u Socijaldemokratski savez.

petrit saracini

Petrit Saračini, diplomirao je novinarstvo na Pravnom fakultetu „Justinijan Prvi“ u Skoplju, magistrirao na Institutu za komunikacijske studije. Radio je i objavljivao kao novinar, urednik, producent, voditelj i kolumnista u "Dnevniku", "Lobiju", "Press online", "Fljaka", "Lajf radio", "Slobodna štampa", "TV21". Ima dugogodišnje iskustvo u medijskim istraživanjima, koje je stekao kao voditelj programa u Makedonskom medijskom institutu, gde je sudelovao i rukovodio nekoliko nacionalnih i regionalnih medijskih projekata. Autor je i koautor više domaćih i međunarodnih istraživačkih i stručnih radova iz područja medija, uključujući „Kosovo i medije“, „Stanje medija u zajednicama u Republici Makedoniji“, „Priručnik medijske pismenosti za učitelje maternjeg jezika“, Balkanski susedi u medijima ", Govor mržnje na Internetu u zemljama Jugoistočne Evrope’’,Makedonija u digitalnom dobu”-između prava i odgovornosti komunikacije na internetu.

Pece Nedanovski 120x160Pece Nedanovski je profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta „Sv. Ćirila i Metodija u Skoplju (UKIM). U periodu 2008. – 2012 godine izvršavao je dužnost Prorektora za finansije, investicije i razvoj UKIM-a, a od 2013. godine rukovodi postdiplomskim studijumom za Upravljanje javnim sektorom na Ekonomskom fakultetu. Autor je nekoliko studija, knjiga i udžbenika o ekonomskim temama.

predrag tasevski

Predrag Tasevski je magistrirao inženjerstvo u oblasti kibernetičke bezbednosti, stekao je post-magisterijum iz bezbednosti kompjuterskih sistema i komunikacija u najelitnijoj školi u Francuskoj i stekao nekoliko međunarodnih sertifikata. Njegova istraživačka interesovanja uključuju kibernetičku bezbednost, internet odbranu, sajber rizik i socio-tehničke aspekte. Autor je dveju knjiga, objavio je nekoliko članaka i naučnih radova u Makedoniji i inostranstvu.

Radenko Udovičić je dekan Fakulteta društvenih nauka Univerziteta u Hercegovini u Mostaru i direktor Instituta Medija plan kao i Medijskih inicijativa u Sarajevu, organizacije koja se specijalizovala za obrazovanje novinarstva, medijska istraživanja i produkciju. Kao novinar radi od 1992 godine. Poslednjih sedam godina predavao je novinarstvo i komunikološke predmete na raznim univerzitetima.

radica todorovska

Radica Todorovska je diplomirani novinar i magistar političkih nauka od 2009 godine. Trenutno je aktuelni doktorant Instituta za sociološka i političko-pravna istraživanja u Skoplju. Studijski program doktorskih studija je iz područja"Demokratija u uslovima globalizacije". Aktivno sudeluje na konferencijama iz područja političkih nauka, a predmet naučnog interesa je razvoj demokratije u političkim sistemima, pogotovo u smislu međuinstitucionalne komunikacije. Tranzicijski i post-tranzicijski period u postsocijalističkim zemljama predstavlja poseban izazov za komparativna istraživanja sa razvijenim i modernim demokratijama.

 

Radosveta Vasileva 120x160Radosveta Vasileva je bugarska pravnica čiji interes za istraživanje uključuje pravo EU i komparativno javno i privatno pravo. Takođe ona ima i svoj blog posvećen vladavini prava u Bugarskoj. Objavljivala je u Euronews-u, Euobserver-u, New Eastern Europe-i, Brussels Times-u i drugima. Vassileva održava [radosvetavassileva.blog] osobni blog posvećen vladavini zakona u Bugarskoj. Doktorirala je pravo na University College London (UK), magistrirala pravo na Science Po Paris (Francuska) I na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Francuska) a diplomirala međunarodne odnose sa Sveučilišta Tufts (SAD). Trenutno je angažovana kao visiting istraživač na Univerzitetu Middlesex u Londonu.

Ramadan Cipuri 120x160Ramadan Čipuri je profesor na Katedri za novinarstvo i komunikacije na Univerzitetu u Tirani, u Albaniji. Njegove studije usredotočene su na problematiku medijske etike i napisao je dve knjige. Karijeru akademskog osoblja razvija od 2008 godine na nekoliko univerziteta u Albaniji. Pre toga je osam godina radio kao novinar nekih nacionalnih i stranih medija. Studije novinarstva završio je 2004 godine na Univerzitetu u Istanbulu u Turskoj.

Redion Qirjazi 120x160Redion Qirjazi je menadzer programa i istraživač u pitanjima sigurnosti. Njegov rad je fokusiran na odbrani, terorizmu, rješavanju sukoba, nasilnom ekstremizmu, integritetu javnog sektora i dobrom upravljanju. Redion diplomirao je na Američke vojne akademije (West Point) i prethodno je 7 godina služio kao oficer u albanskoj vojsci, kao i u borbenu turneju po Afganistanu. Toj je Rotary Peace Fellow i dobitnik Chevening stipendije, preko koje je diplomirao na Sveučilištu Exeter, magistrirao u Primijenjenoj sigurnosnoj strategiji.

Rachel Galloway 120x160

Rejčel Gelovej, Ambasadorica Ujedinjenog Kraljevstva u Republici Sjevernoj Makedoniji.

Ridvan Peshkopia 120x160Ridvan Peškopija je predavač političkog ponašanja i istraživačkih metoda na Univerzitetu za biznis i tehnologiju na Kosovu. Doktorirao je na smjeru političkih nauka na Univerzitetu u Kentakiju. On je takođe magistar urbanog planiranja, diplomatije, političkih nauka i primijenjene matematike. Objavljuje redovno u akademskim časopisima na teme kao politička filozofija, socijalna teorija, filmske studije, međunarodni odnosi, komparativna politika, politička i socijalna psihologija, istraživačke metode, krivično pravo, obrazovna politika i političko ponašanje.

risto soluncevRisto Solunčev (6. novembra 1976.), rođen u Skoplju. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Skoplju. Trenutno radi kao vanredni profesor na Institutu za filozofiju, Filozofskog fakulteta u Skoplju, i predaje sledeće predmete: Novovekovnu filozofiju, nemačku klasičnu filozofiju i savremenu filozofiju. Pisao je eseje u domaćim i stranim časopisima iz područja filozofije, estetike i kulturologije. Bio je kolumnista za časopis Forum.

Sabin Selimi radi za švicarsku razvojnu organizaciju Helvetas, kao menadžer komunikacija u regionalnom programu nazvanom RECONOMY, koji financira Švedska agencija za međunarodnu razvojnu suradnju. Prije je radio u savjetodavnim ulogama u komunikaciji u javnom sektoru i međunarodno financiranim projektima, s iskustvom na Balkanu. Kao znanstvenik iz Cheveninga magistrirao je međunarodnu javnu politiku na University College London. Kao dobitnik predsjedničke stipendije, diplomirao je ekonomiju i međunarodne studije na Američkom sveučilištu u Washingtonu, DC.

sally broughton micovaSali Brauton Micova je asistent profesor političke komunikacije na Univerzitetu Istočne Engleske (UEA) u Norviču, Velika Britanija. Predaje medije i komunikacije na Institutu za komunikacijske studije. Više od tri godine bila je direktorka bloga o akademskoj politici Londonske škole za ekonomiju i političke nauke (LSE), gde je predavala na programu za postdiplomske studije medija i komunikacija, te radi kao savetnica u području medija i komunikacijskih politika. Ona je autor brojnih publikacija u akademskim časopisima i poglavljima knjiga, kao i nekoliko dokumenata javne politike i stručnih sažetaka. Redovno je pozivana da govori kao govornik na međunarodnim stručnim konferencijama.

Samet Shabani 120x160Samet Šabani je glavni upravnik udruženja Horizon Civitas – To je Udruženje za građanski aktivizam i podsticaj društvene odgovornosti. Pre toga je radio kao istraživač bezbednosnih politika u Analitici Tink Tenk. Fokus mu je usmeren ka nasilnom ekstremizmu, o čemu je objavio istraživanja i radi na nekoliko projekata koja se tiču ove teme. Samet je završio dodiplomske studije politikologije i međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Istanbulu. Trenutno je kandidat za magistarske studije iz oblasti Organizacijskog Menadžmenta na Međunarodnom univerzitetu u Burču (Sarajevo), i učesnik dva programa: Političke škole pod predsedništvom Severne Makedonije i Održive javne uprave na Univerzitetu u Malmeu.

Saska Todorovska 120x160Saška Todorovska je magistar iz oblasti upravljanja ljudskim resursima od 2014 godine. Njeno radno iskustvo je iz područja ljudskih resursa u privatnoj zdravstvenoj kompaniji. Orijentisana je na naglašavanje potrebe za ličnim i profesionalnim razvojem. Aktivno sudeluje na konferencijama i autor je nekoliko članaka iz područja ljudskih resursa. Član je Makedonskog udruženja za ljudske resurse i u procesu je sertificiranja za karijernog savetnika u skladu sa Međunarodnim programom za karijerne savetnike (GCDF-Global Career Development Facilitator).

sveto toevski 120x160Sveto Toevski je doktorant lingvistike i magistar političkih nauka, dugogodišnji nezavisni politički analitičar i istraživač lingvistike i političkih nauka.

svetomir skarik 120x160Prof. Dr. Svetomir Škarić, rođen je 1941 godine u Dojranu, u seoskoj porodici. Osnovno obrazovanje je završio u Dojranu i Đevđeliji, a gimnaziju u Strumici. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Skoplju, a magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu u Beogradu, pod mentorstvom prof. Jovana Đorđevića. Izabran je za asistenta prof. Evgenija Dimitrova, a potom za docenta i profesora Ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Skoplju. Bio je u studijskoj poseti Grenoblu, Saporu i Tokiju i gostujući profesor u Bordou. 15 godina predavao je u političkoj školi Josipa Broza Tita u Kumrovcu, zajedno sa Kirom Gligorovim, Predragom Vraničkim, Muhamedom Filipovićem, Miatom Šukovićem, Milojkom Drulovićem i Slavojem Žižekom. Učestvovao je na nekoliko kongresa Međunarodnog udruženja za ustavno pravo (L'AIDC), Međunarodnog udruženja za političke nauke (IPSA) i Međunarodnog udruženja za istraživanje mira (IPRA). Njegovi predate radovi objavljeni su u knjizi "Makedonija na svim kontinentima" (2000). Autor je knjiga: Zakon, sila i mir - Makedonija i Kosovo (2002), Demokratski izbori u Makedoniji 1990.-2002. (2005.), Naučno tumačenje - Ustav Republike Makedonije (2014.) i Ustavno pravo, Osmo izdanje (2015.). Dugo je radio na udžbenicima: "Političke teorije - novo doba" i "Ustavno pravo Evropske unije". Priprema dvadeset eseja povodom 70. godišnjice postojanja Pravnog fakulteta „Justinijan Prvi“ u Skoplju (1951–2021). Putem blogova približava ustavno pravo građanima, državnoj vlasti i opoziciji.

sefer tahiri

Sefer Tahiri je doktorirao na temu "Uticaj političkih stranaka na uređivačku politiku javnog radiodifuznog servisa - Makedonske radiotelevizije (1998-2006)". Predaje medije i komunikaciju na Fakultetu za jezike, kulturu i komunikaciju na Univerzitetu jugoistočne Evrope u Tetovu i na Institutu za komunikacijske studije u Skoplju. Tahiri ima 15 godina novinarskog iskustva. Radio je kao novinar i urednik u časopisu Fakti, programu albanskog jezika na MTV-u, ALSAT-M TV i bio dopisnik Radio Slobodne Evrope iz Skoplja - program na albanskom jeziku. Sudelovao je u različitim istraživačkim projektima iz oblasti medija i komunikacija.

sibel amet120x160Sibel Amet je pravni savetnik Helsinškog komiteta za ljudska prava. Student međunarodnog prava i odnosa i pravo EU na Pravnom fakultetu Justinijan Prvi u Skoplju. Posebno su joj zanimljiva ljudska prava i njihovo ostvarenje u kontekstu neuronauke i razvoja tehnologije. Uživa u stripovima i sci-fi filmovima.

Slavica Biljarska bv 120x160

Slavica Biljarska je magistar za odnose sa javnošću i građanska aktivistkinja. Već petnaest godina pomaže građanskim organizacijama da njihovi ciljevi i aktivnosti postanu što vidljiviji. Svoje istraživačke veštine gradi učestvujući u regionalnim i međunarodnim timovima za istraživačke projekte. Trenutno radi kao savetnik i obučivač za odnose sa javnošću za nekoliko organizacija civilnog društva i kompanija u zemlji. Posebno je interesuju onlajn odnosi sa javnošću, razvoj i implementacija strategija za odnose sa javnošću i izgradnja brenda. Jedan je od kreativnih stvaralaca i koorganizatora prve internet marketing i onlajn PR konferencije u Makedoniji AllWeb.

silvana mojsovska 120x160Silvana Mojsovska je redovni profesor na Ekonomskom institutu - Skoplje, na Univerzitetu „Sv. Ćirila i Metodija ”. Njeni istraživački interesi uglavnom su usredotočeni na pitanja vezana za međunarodnu ekonomiju i EU integracije. Autor je brojnih naučnih radova, radila je na mnogim primijenjenim projektima, realizovala je istraživačke posete prestižnim univerzitetima u inostranstvu i sudelovala na brojnim međunarodnim i domaćim konferencijama.

slavko miladinovski

Slavko Miladinovski diplomirani je politikolog na Pravnom fakultetu "Justinijan Prvi" i student magistarskih studija Ustavnog prava na Pravnom fakultetu. Posebno ga interesuju oblasti vladavine prava, politički sistemi, izbori i izborni sistemi, politička kultura i procesi demokratizacije.

Sonja RIsteskaSonja Risteska je projektni referent zadužen za Jugoistočnu Evropu u tink tenk organizaciju Agora Energiewende u Berlinu, Nemačka. Ona aktivno radi na polju energetske tranzicije u regionu Jugoistočne Evrope.

 

Sonja Stojadinovic 120x160

Sonja Stojadinović rođena je 1979 u Velesu. Diplomirani je politikolog sa Pravnog fakulteta „Justinijan Prvi“ u Skoplju, gde je i magistrirala na odseku Međunarodne politike na temu „Nenasilna borba u politici: faktori uspeha i neuspeha“. Radi kao slobodni autor za hrvatske regionalne portale Lupiga i Bilten i kao aktivistkinja levičarskog pokreta Solidarnost.

Stefan Ristovski 120x160Stefan Ristovski istraživač je u Institutu za europsku politiku (EPI) od prosinca 2019. godine. Magistrirao je na program Europskih ekonomskih sudija [specijalnost biznisa] na Koledz u Europi u Brižu, a diplomirao je na Ekonomskom fakultetu - u Skoplju, na odsjeku Nadvorešna trgovina. Stefan radi na monitoring pripremnom procesu na Sjevernoj Makedoniji za Europskoj uniji i sektorskim politikama. Učestvovao je u pišanju na nekoliko biltena za sostojnu bazu sa Kovid-19 u Centralnoj i Istočnoj Europi. Pred angazman u EPI-a, Stefan je radio u EuroEvents - Institut za istraživanje tržišta projekata iz područja usklađenosti propisa i transparentnosti, te prekogranična zdravstvena zaštita usredotočena na europsku acquis.

Suzana Josevska Anastasovska 120x160Suzana Joševska Anastasovska radi kao pravnica u advokatskoj kancelariji "Stanković i Joševska", nakon tri godine radnog iskustva u advokatskoj kancelariji Pančevski i godinu dana rada u Osnovnom sudu Skoplje 2. Ona je predavač Zakona o radnim odnosima u MOTIVI-menadžment konsalting centru. Član je Advokatske komore Makedonije, Makedonskog udruženja mladih pravnika, Mladih evropskih federalista i Centra za informaciono društvo i intelektualno vlasništvo.

Tamara Ćupeva je dugogodišnji istraživač u oblasti obrazovanja i komunikacija. Profesor, doktor filoloških nauka od 2010 godine, autor desetak stručnih radova i knjiga („Kreativna nastava i tekst“ i „Pedagoška komunikacija“). 2018 godine završila je je studijski boravak u Sjedinjenim Američkim Državama u sklopu programa SUSI. Dugogodišnji je saradnik Visoke Škole novinarstva i odnosa sa javnošću, novina Medijum i Makedonskog medijskog instituta. Ona je i mentor praktične nastave studentima Filološkog fakulteta „Blažeta Koneskog“ - Skoplje.

tatjana eftimoska

Tatjana B. Eftimoska radi kao profesor Savremenog makedonskog jezika u međunarodnim školama NOVA i u Visokoj Školi novinarstva i odnosa sa javnošću. Ona je magistrirala i doktorirala makedonsku književnost. Autor je brojnih tekstova i nekoliko knjiga iz područja makedonistike.

Tatjana Cakulev 120x160Tatjana Čakulev predstavnica je koalicije O2, građanske inicijative za čisti vazduh, smanjenje zagađenja tla i vode, zaštitu biodiverziteta, prirode i zaštitu od uticaja klimatskih promena.

Tina Hrubi 120x160

Tina Hrubi je magistra komunikologije koju je završila na Fakultetu hrvatskih studija u Zagrebu – smjer odnosi s javnošću. Na diplomskom je studiju, putem razmjene studenata, studirala na sveučilištu Vilniaus universitetas u Litvi, te sveučilištu National Sun Yat-sen University u Tajvanu. Od 2013. godine je aktivna članica Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu, a u sklopu projekta Mind Over Media kreirala je prvi kurikul o propagandi namijenjen edukaciji migranata i tražitelja azila. Trenutno je zaposlena u Društvu za komunikacijsku i medijsku kulturu kao koordinatorica projektnih aktivnosti i zamjenica voditeljice ureda.

Todor Cepreganov 120x160Todor Čepreganov je doktor istorijskih nauka i istraživač moderne istorije, sa posebnim interesovanjem za političku istoriju i istoriju diplomatije. Angažovan je i u nastavi na postdiplomskim studijama na Institutu za nacionalnu istoriju i bio je rukovodilac i saradnik više od 20 domaćih i stranih realizovanih projekata u istoriji Balkana i Makedonije. Objavio je preko 36 monografija, zbirki dokumenata i udžbenika i preko 50 članaka u domaćim i stranim časopisima.

filip nacoski 120x160Filip Nacoski diplomirao je italijanski jezik i književnost na Filološkom fakultetu „Blaže Koneski“ u Skoplju i završio je jednogodišnju školu novinarstva u MIM-u. Urednik je Ofsajda, sportske rubrike portala off.net.mk, a pre toga je bio urednik sportskog mesečnika "Esport" i novinar u informativnim redakcijama TV A2 i TV Kanal 5, kao i u emisiji za istraživačko novinarstvo "KOD".

filip spirovski 120 160Filip Spirovski jedan je od osnivača nevladine organizacije: "Novinari za ljudska prava", gde danas radi kao izvršni direktor. Trenutno je postdiplomac na magistarskim studijama iz oblasti Strateškog upravljanja komunikacijama na Institutu za komunikacijske studije u Skoplju. Pre toga radio je u nekadašnjoj "Novoj Makedoniji", kao tehnički urednik nekoliko časopisa i novina: Puls, Forum, Vreme, Detinjstvo.

Hristina Runceva 120x160Hristina Runčeva Tasev docent je na Pravnom fakultetu „Justinijan Prvi“ u Skoplju, u naučnoj oblasti primenjenih političkih nauka. Autor je stručnih i naučnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima I s tim u vezi radila je na nekoliko istraživačkih projekata. Jedna je od osnivačica Makedonskog instituta za evropske studije (MIES).

Xhelal blogeri

Dželal Neziri magistrirao je u oblasti komunikacija i odnosa sa javnošću na Institutu za sociološka i političko-pravna istraživanja na Univerzitetu Sv. Ćirila i Metodija u Skoplju. Ima bogato novinarsko iskustvo. Odmah po završetku Filološkog fakulteta 1999 godine pridružio se albanskom dnevnom listu Fakti kao novinar. 2002 godine postao je urednik dnevnog lista Global, a radi i kao saradnik na nedeljniku Lobi. 2003 godine zaposlen je kao dopisnik lista Koha Ditore Makedonija, dok je radio za nedeljnik Java. 2005 godine bio je urednik lista Lajm Ekskluzivno, a 2007 godine osnovao je nedeljnik Nacional. Od 2011 godine osnivač je i predsednik Centra za istraživačko novinarstvo SKUP Makedonija u Skoplju.

prikazni od regionot

 • Blogiraj +

  Pridruzite se nama! Predlozite tema ili ispratite tekst na info@iks.edu.mk. Svi autori treba da prilože i portretnu fotografiju i biografiju u dva do tri reda koja se pojavljuje i stoji u tekstu i na stranici saradnika.

  Više

 • Smernice +

  Blogovi bi trebalo da imaju jasnu strukturu i lagan tok, odnosno da budu napisani u kratkim odlomcima, razumljivim i neformalnim stilom. Postovi treba da sadrže između 900 i 1300 reči.

  Više

 • Preuzmi +

  Slobodno stavite hiperlink do naših objava. Želimo da podstaknemo zdravu raspravu o javnom interesu i stoga da ohrabrimo čitatelje da ostavljaju razumne i konstruktivne komentare na sve naše blogove.

  Više

 • 1

Pratite nas