fbpx

Stefan Ristovski

БЛОГЕРИ СРБ

05.04.21

Прегледи

Stefan Ristovski 120x160Stefan Ristovski istraživač je u Institutu za europsku politiku (EPI) od prosinca 2019. godine. Magistrirao je na program Europskih ekonomskih sudija [specijalnost biznisa] na Koledz u Europi u Brižu, a diplomirao je na Ekonomskom fakultetu - u Skoplju, na odsjeku Nadvorešna trgovina. Stefan radi na monitoring pripremnom procesu na Sjevernoj Makedoniji za Europskoj uniji i sektorskim politikama. Učestvovao je u pišanju na nekoliko biltena za sostojnu bazu sa Kovid-19 u Centralnoj i Istočnoj Europi. Pred angazman u EPI-a, Stefan je radio u EuroEvents - Institut za istraživanje tržišta projekata iz područja usklađenosti propisa i transparentnosti, te prekogranična zdravstvena zaštita usredotočena na europsku acquis.