Ljudska prava ne smiju biti po strani ni za vrijeme pandemije

19.06.20

Azra Bećirović Brojni politički režimi su uveli neopravdano oštre mjere, te na taj način ugrozile principe demokratije i kršile ljudska prava u svojim državama. Pandemija izazvana COVIDOM-19 je imala veliki učinak na živote ljudi širom svijeta. Uvođenje...