fbpx

Branimir Jovanović

Branimir Jovanović je ekonomski istraživač i profesor ekonomije na Institutu društvenih i humanističkih nauka, Skoplje. Doktorirao je na temi finansijske krize na Univerzitetu ,,Tor Vergata” u Rimu. Radio je u Nacionalnoj banci, Ministarstvu finansija i Univerzitetu u Torinu. Više informacija o njemu na njegovoj web stranici: branimir.site

Ruska invazija na Ukrajinu kroz prizmu BiH zvaničnika i medija

Emir Zulejhić

Dalio Sijah

14.04.22

Za jedan dio političara, medija i javnosti rat u Ukrajini percipiran je kao agresija koju treba osuditi i zaustaviti, dok sa druge strane dio u skladu sa zvaničnim ruskim narativom ovaj sukob naziva “specijalnom vojnom...

Što je lošije zdravstvo, to je lošija ekonomija

Branimir Jovanović

28.09.20

Branimir Jovanović Javno zdravlje i ekonomija idu ruku pod ruku i u vreme pandemije, pa je najbolji način da se ekonomiji pomogne u ovoj krizi uvođenje odgovarajućih ograničenja za kontrolu pandemije. Pandemija KOVID-19 donela je najveću ekonomsku krizu nakon...