fbpx

Edison Jakurti

Edison Jakurti je doktor ekonomskih nauka na Freie Universität Berlin. Nedavno je postavljen za zamenika ministra ekonomije, zapošljavanja, trgovine, industrije, preduzetništva i strateških investicija na Kosovu. Stekao je titulu magistra međunarodne razvojne politike, koncentrirajući se na primijenjenu ekonomiju, sa Univerziteta Duke, a stekao je zvanje doktora znanosti, magistrirao u ekonomiji i statistici, od R.I.T. Radio je kao asistent za istraživanje i nastavu na Univerzitetu Duke i kao savjetnik u Svjetskoj banci u Washingtonu, DC.

KOVID-19 i Kosovo: trojna kriza

Edison Jakurti

08.07.20

Edison Jakurti Dok se većina zemalja sveta suočava sa dvojnom, zdravstvenom i ekonomskom krizom, Kosovo prelazi u trojnu krizu zbog političkih dešavanja. Ukoliko bi se ekonomska kriza prouzrokovana od KOVIDA-19 opisala jednim pridevom, onda bi to bio: bez...