Mahir Sijamija

Mahir Sijamija je magistrirao politologiju na Univerzitetu u Sarajevu (2018). Trenutno radi kao saradnik u Centru za analizu medija i politika u Sarajevu i mlađi je autor na platformi Media Watchdog Analiziraj.ba. Angažiran je kao koordinator projekta u zakladi INFOHOUSE na USAID-ovom projektu za mlade i pomirenje. Prethodno je radio kao vanjski suradnik na Fakultetu političkih nauka Sveučilišta u Sarajevu i UNICEF-u BiH. Također je bio uključen u razne istraživačke projekte koji se ističu za Međunarodni republikanski institut, Čovječanstvo u akciji, RRPP, UN, CREDI, Media Center i Albany Associates. Član je UNESCO-ove savjetodavne skupine za MIL u BiH, viši kolega Humanity in Action BiH.

(Dez)Integracija BiH u Evropsku uniju

Mahir Sijamija

17.02.21

Mahir Sijamija Ne možemo očekivati ulazak BiH u EU sve dok ne budemo imuni na virus korupcije, kriminala, i nacionalističkih politika koje paralizuju državu. Historija pokazuje da ljudi kroz vijekove teže ka progresu i promjenama, ka ideal – tipskom obliku...