Mahir Sijamija

Mahir Sijamija është magjistër i shkencave politike pranë Universitetit të Sarajevës (2018). Ai aktualisht punon si bashkëpunëtor në Qendrën për Analizë të Mediave dhe Politikave në Sarajevë dhe është një autor i ri në platformën për mbikëqyrjen e mediave (Media Watchdog) Analiziraj.ba. Ai ishte angazhuar si koordinator projekti në Fondacionin INFOHOUSE për Projektin e USAID për Rininë dhe Pajtimin. Më parë ka punuar si një bashkëpunëtor i jashtëm për Fakultetin e Shkencave Politike pranë Universitetit të Sarajevës dhe UNICEF BH. Ai gjithashtu ka marrë pjesë në projekte të ndryshme kërkimore, nga të cilat mund t'i veçojmë Institutin Republikan Ndërkombëtar (International Republican Institute), Humanizmi në vepër (Humanity in Action), RRPP, UN, CREDI, Qendrën e Mediave (Media Center) dhe Organizatën Albany Associates. Ai është një anëtar i Grupit Këshillimor të UNESCO-s për nxitjen e edukimit për mediat dhe informacionin (MIL) në BH, një bashkëpunëtor me përvojë në Humanity in Action në BH.

(Dez)Integrimi i BH-së në Bashkimin Evropian

Mahir Sijamija

17.02.21

Mahir Sijamija Nuk mund të presim që BH-ja të anëtarësohet në BE derisa të bëhemi rezistent ndaj virusit të korrupsionit, krimit dhe politikave nacionaliste që po e paralizojnë vendin. Historia ka treguar se, gjatë shekujve, njerëzit janë përpjekur për...