fbpx

Hoće li propasti novi kantonalni zakon o suzbijanju korupcije u BiH?

Edina Secerovic

Politika

13.09.23

Прегледи

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo početkom ovog mjeseca pokrenuo je postupak provjere postojanja sukoba interesa za nosioce javnih funkcija, a nakon što je prvog radnog dana u 2023. godini na snagu stupio novi Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo. U toku su provjere za trinaest osoba.

Odmah po stupanju na snagu, Zakon je izazvao mnogo prašine u javnosti i među zastupnicima, jer je u koliziji sa zakonom na nivou entiteta Federacija BiH. Naime, važeći federalni zakon, koji ima veću nadležnost od kantonalnog, dozvoljava duple funcije. Slična zakonska rješenja su i u ostalih devet kantona.

Kanton Sarajevo je izuzetak, jer je novi zakon usvojila kantonalna vlast koja je u svim ostalim kantonima i na federalnom nivoima opozicija. Inače, novi zakon na nivou Kantona Sarajevo u parlamentarnu proceduru upućen je prije godinu dana, pa iako međunarodna zajednica insistira na poboljšanju zakonskih rješenja u cijeloj zemlji s ciljem borbe protiv korupcije, njegovo usvajanje nije povezano sa kandidatskim statusom BiH za članstvo u EU.

Pojednostavljeno, na većini teritorije Bosne i Hercegovine dozvoljene su duple funkcije, a najapsurdnije zakonsko rješenje je u entitetu Republika Srpska, gdje je dozvoljeno da istovremeno jedna osoba bude zastupnik u entitetskom ili gradskom parlamentu i direktor javne ustanove, kao što su bolnice, domovi zdravlja, centri za kulturu, itd. Međutim, zabranjeno je istovremeno biti zastupnik i direktor javnog preduzeća.

Uprkos tome, godinama su mnogi zastupnici bili u sukobu interesa, a Republička komisija za utvrđivanje sukoba interesa pravdala je to činjenicom da su te osobe imenovane za vršioce dužnosti direktora, ne i za direktore. Za njih, v.d. direktora nije direktor u punom kapacitetu.

Bez obzira na neusaglašenost sa federalnim zakonom, Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo ne odustaje od provedbe zakona. Među 13 vršilaca javnih funkcija, predmetom provjere je i Adnan Delić, zastupnik Naroda i pravde (NiP) u Parlamentu Federacije BiH i ministar privrede Kantona Sarajevo, koji je podsjetio medije i na svoj raniji stav o duplim funkcijama, koji je objavio na svojim zvaničnim Facebook i LinkedIn nalozima, da nema namjeru obavljati više od jedne funkcije.

Podsjeća da je na prethodnim izborima osvojio mandat u Parlamentu Federacije BiH i po prihvatanju mandata, objavio je da je njegov izbor, ukoliko mu bude ponuđena, jedna od funkcija u izvršnoj vlasti. Tada bi se odrekao svog mandata u Parlamentu FBiH.

Osim Delića, javnosti se obratila i Marijela Hašimbegović, zastupnica Demokratske fronte (DF) u Skupštini Kantona Sarajevo, tvrdeći da je Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine blagovremeno predala zahtjev za utvrđivanje prestanka mandata u Općinskom vijeću Novo Sarajevo i Gradskom vijeću Grada Sarajeva, te zaprimila Odluke CIK-a koje potvrđuju prestanak mandata u vijećima, kao i da Rješenjem iz 11. mjeseca nije uposlenica JU Narodno pozorište i samim tim, ne obavlja funkciju rukovodioca tehničke službe.

U međuvremenu, 26. januara Hašimbegović je objavila na svojim društvenim mrežama da je dobila Odluku Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, prema kojoj nije u sukobu interesa. Na takav ishod je, poznato je, ukazivala i ranije, tvrdeći da nije ni trebala biti predmetom provjere, te da je Ured trebao biti detaljniji pri odabiru zastupnika za provjeru.

„Na Općim izborima 2022. birači su mi dali mandat da zastupam njihove interese u Skupštini Kantona Sarajevo. Prihvatio sam taj odgovoran zadatak. Kratko vrijeme sam istovremeno obavljao i funkciju predsjednika Turističke zajednice Kantona Sarajevo. Prvog radnog dana u 2023. godini sam podnio ostavku u Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo, što je i u skladu sa odredbama Zakona o sukobu interesa“, napisao je na svom Facebook nalogu Kenan Magoda, zasupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine (SDP) i bivši direktor Turističke zajednice Kantona Sarajevo.

Izvor: pixabay.com

Tvrdi da ostavku nije podnio ranije, kako ne bi ugrozio implementaciju finansijskog plana i programa rada za 2023. godinu, a time bi ujedno bio ugrožen proces rada cijele Turističke zajednice Kantona Sarajevo. Nakon uspješnih novogodišnjih praznika, kako je i sam kazao, prvog radnog dana u ovoj godini podnio je ostavku, ali će ponosno nastaviti promovirati ljepote Sarajeva i Bosne i Hercegovine, bez obzira na radno mjesto.

Šta propisuje novi zakon u KS?

Novi Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo stupio je na snagu snagu 1. januara ove godine, a već 4.januara su krenule provjere pojedinih zastupnika. Novim zakonomzabranjuje se obavljanje više funkcija istovremeno, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

Provjere za 13 nosilaca javnih funkcija su samo početak

Osim prethodno spomenutih troje zastupnika koji su se obratili javnosti medijima i putem svojih zvaničnih naloga na društvenim mrežama, Erduan Kafedžić, šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, medijima je 4. januara potvrdio da se provjere vrše i za Aljošu Čamparu, zastupnika Naroda i pravde u Skupštini Kantona Sarajevo i ministra unutrašnjih poslova FBiH, Davora Čićića, zastupnika SDP-a u Skupštini Kantona Sarajevo koji je od ranije kantonalni ministar finansija, Sebiju Izetbegović, generalnu direktoricu KCUS-a i zastupnicu SDA u Skupštini Kantona Sarajevo, zatim za Nihada Uka, zastupnika Naše stranke u Skupštini KS i vijećnika u Općini Centar, Abela Baltića, SDP-ovog vijećnika u Općini Novi Grad i direktora JU Dom zdravlja KS, Aidu Ožegović, vijećnicu NiP-a u Općini Novi Grad i direktorici Osnovne škole "Grbavica II", Hamdiju Hasanovića, vijećnika SDA u Općini Centar i člana Upravnog odbora JU "Fond Memorijala KS", Miomirku Melank, zastupnicu Naše stranke u Skupštini KS i člana Komisije za ljudska prava, slobode i rodnu ravnopravnost u Općini Novo Sarajevo, te Midhata Kerlu iz NiP-a koji je direktor Odgojnog centra KS i član Komisije za statut i propise u Općini Vogošća, i za Lejlu Khattab koja je samostalna vijećnica u Općini Centar i direktorica Fonda KS za izgradnju stanova.

Kafedžić je kazao medijima da je ovo tek početak, kada je riječ o provjerama prema odredbama novog Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo.

Sumnja u ozbiljnost procesa

Kada govorimo o zakonskim rješenjima u Bosni i Hercegovini, često ćemo čuti rečenicu da su zakoni dobri, ali njihova provedba baš i ne.

Marijela Hašimbegović, zastupnica DF-a u Skupštini Kantona Sarajevo podržala je, kao i drugi sa spiska provjere koji su se javno obratili - demantirajući sukob interesa u njihovom slučaju, napore u borbi protiv korupcije.

"Bez da dovodim u pitanje novi Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo i njegovu koliziju sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje se ista stvar na različite načine tretira i tumači, sumnju u ozbiljan pristup svemu daje mi moje ime kao nekog kod koga je utvrđena sumnja na sukob interesa. Bilo je dovoljno zatražiti dokumente koji potvrđuju navedeno“, napisala je ranije u svom demantiju Hašimbegović.

Podršku i pohvalu radu Ureda za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo bezrezervno je, među ostalim, dao i Adnan Delić, no njegova zamjerka upućena je servisima informiranja, sugerirajući na pažljiviji pristup prenošenju informacija koje na bilo koji način mogu utjecati na narušavanje ugleda pojedinaca koji drže do svojih principa i političkog integriteta.

Borba protiv korupcije temelj je nacionalne sigurnosti i vladavine prava društava sa dugom demokratskom tradicijom. S obzirom na činjenicu da je Bosna i Hercegovina od decembra prošle godine, dobijanjem kandidatskog statusa za članstvo u EU, na korak bliža evropskoj porodici, jasno je da će posebno sada na ovom, jednom od najvažnijih pitanja u Bosni i Hercegovini, biti poseban akcent međunarodne zajednice.

Rezultati provjera svakako će pokazati je li iko od 13 nosilaca javnih funkcija obuhvaćenih provjerama, u sukobu interesa. Važan je korak donošenja novog zakona, jer je korupcija u Bosni i Hercegovini jedno od gorućih pitanja, na kojem godinama insistira međunarodna zajednica, a građani gube povjerenje u sistem. Za ocjenu primjene Zakona sačekat ćemo prve rezultate i riječ struke, kao i za nova zakonska rješenja na terioriji cijele Bosne i Hercegovine.

Treba napomenuti da je Evrospka Unija i ranije zauzela stav da neće pregovarati sa entitetima i kantonima, nego sa državom Bosnom i Hercegovinom. Stoga se od nove vlasti očekuje da zakonsku borbu protiv korupcije regulira na nivou države i entiteta, a ne nižih nivoa vlasti.

 

Molimo pročitajte pravila pre komentarisanja ili preuzimanja Napomena: Stavovi i mišljenja izraženi u ovom članku su stavovi autora i ne odražavaju nužno stavove Instituta za komunikacijske studije ili donatora.

Edina Secerovic

Edina Secerovic je dugogodišnja urednica i voditeljica Dnevnika na Federalnoj televiziji. Prve korake u novinarstvu je napravila 2006. godine na petomjesečnom volontiranju na OBN televiziji. Od 2007. godine radi kao novinar na Televiziji Kantona Sarajevo u Informativnom programu kao urednik i voditelj dnevnih informativnih emisija – Dnevnik TV SA. Od 01. septembra 2010. zaposlena je na RTV Federacije BiH na mjestu urednika i voditelja dnevnih informativnih emisija Federacija danas i Dnevnik 3, te urednik i voditelj Centralne informativne emisije Dnevnik 2. Sarađivala je sa više domaćih i međunarodnih medija.