fbpx

Lejla Turčilo

Lejla Turčilo redovni je profesor na Katedri za komunikacije / novinarstvo Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, gde predaje Teoriju medija, TV novinarstvo, Internet-novinarstvo i Medije i politika dodiplomskih i magistarskih studija i Nov dizajn medija i PR doktorskih studija. Šefica je Centra za doživotno učenje na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Odeljenja za komunikacije / novinarstvo.

Zarobljeni mediji u zarobljenoj zemlji

Lejla Turčilo

06.03.20

МК prof. dr. Lejla Turčilo Dok god građani smatraju kako su samo „naši“ mediji u pravu, samo „naši“ novinari objektivni, a oni „drugi“ pod uticajem politike, strani plaćenici itd. problem medijskih (ne)sloboda niti vide objektivno, niti mogu biti...