fbpx

Nikola Popovski

Nikola Popovski je doktor ekonomskih nauka i univerzitetski profesor. Predaje grupu predmeta iz područja makroekonomije. Objavio je nekoliko knjiga o ekonomskim temama i univerzitetskim udžbenicima, kao i niz radova u domaćim i stranim časopisima. Izvršavao je nekoliko važnih državnih funkcija. Živi u Skoplju.

Vreme je da mala Makedonija uđe u svet velikih ekonomija

Nikola Popovski

22.07.20

Nikola Popovski Makedonija spada u grupu zemalja sa višim srednjim dohotkom – ZVSD, i to nije razočaravajuće, ali je daleko od željenog položaja. Dobro je što smo u grupi ZVSD-om, ali ipak, margina nam je bliža zemljama sa nižim srednjim dohotkom –...