fbpx

Nikola Popovski

Nikola Popovski është doktor i shkencave ekonomike dhe profesor universiteti. Ai jep leksione në një grup lëndësh në fushën e makroekonomisë. Ai ka botuar disa libra mbi çështje ekonomike dhe tekste universitare, si dhe një numër punimesh në revista vendase dhe të huaja. Ai ka pasur disa pozicione të rëndësishme shtetërore. Jeton në Shkup.

Mediat sociale: Fundi i produktivitetit apo mundësia për përmirësim të komunikimit?

Bojan Kitanoviq

Ivana Kitanoviq

17.02.23

Cilat janë përfitimet e përdorimit të mediave sociale në një mjedis profesional për të përmirësuar komunikimin në vendin e...

Borxhi publik joproduktiv – një rrugë drejt një krize borxhi

Nikola Popovski

03.08.21

Nikolla Popovski Krijimi i niveleve shtesë të të ashtuquajturit borxh joproduktiv publik është një kërcënim për ruajtjen e stabilitetit të financave publike në një periudhë afatgjatë. Diçka do të duhet të ndryshojë shpejt. Çfarë është në fakt i...

Drejt vitit 2021 dhe më tej – ristrukturimi i madh global

Nikola Popovski

29.12.20

Nikolla Popovski Ekonomitë kanë nevojë për reforma të mëdha strukturore në sektorët për të cilët ka nevojë urgjente kriza pandemike. Ndoshta një mjedis miqësor biznesi me një treg të liberalizuar është rruga në të cilën duhet filluar të ecet së...

Ka ardhur koha që Maqedonia e vogël të hyjë në botën e ekonomive të mëdha

Nikola Popovski

22.07.20

Nikola Popovski Maqedonia i përket grupit të vendeve me të ardhura të mesme më të larta – VAML, dhe kjo nuk është zhgënjyese, por është larg pozicionit të dëshiruar. Është mirë që jemi në grupin e VAML, por gjithsesi, diferenca jonë është më...

Ka ardhur koha që Maqedonia e vogël të hyjë në botën e ekonomive të mëdha

Nikola Popovski

22.07.20

Nikola Popovski Maqedonia i përket grupit të vendeve me të ardhura të mesme më të larta – VAML, dhe kjo nuk është zhgënjyese, por është larg pozicionit të dëshiruar. Është mirë që jemi në grupin e VAML, por gjithsesi, diferenca jonë është më...

Ne hymë shpejt në krizë dhe dalëngadalë po dalim prej saj

Nikola Popovski

27.05.20

МК Nikola Popovski Nëse diçka nuk ndryshon rrënjësisht, nuk mund të presim që kur të kalojë kjo krizë shëndetësore, ekonomia jonë do të normalizohet shpejt dhe do të krijojë kushte për një dalje më dinamike nga kriza dhe një rritje më të...