fbpx

Mediat sociale: Fundi i produktivitetit apo mundësia për përmirësim të komunikimit?

Bojan Kitanoviq

Ivana Kitanoviq

Media

17.02.23

Прегледи
Cilat janë përfitimet e përdorimit të mediave sociale në një mjedis profesional për të përmirësuar komunikimin në vendin e punës.

Teksti u botua në kuadër të simpoziumit ndërkombëtar „Ta kthejmë hapësirën për informacionin digjital“ që do të mbahet më 23 shkurt 2023.

"Më prit pak, vetëm të postoj diçka në Twitter...", "Hej, e di kush më bëri like?", "Pashë që kolegu im nuk më ndjek..." Jo, këto nuk janë fraza dhe sintagma të dëgjuara vetëm në një oborr tipik shkolle ose në një vend grumbullimi të fakultetit, por janë të pranishëm edhe në vendet e punës.

Numri i përdoruesve të rrjeteve sociale nga grupe të ndryshme demografike dhe socio-ekonomike po rritet, pra më shumë se dy të tretat e përdoruesve të internetit janë vizitorë të mediave sociale. Një rol luan edhe fakti që brezi Z (gen Z), si pararojë e këtyre platformave, ka filluar të përfshihet në fuqinë punëtore.

Ndërsa popullariteti i rrjeteve sociale rritet çdo ditë së bashku me numrat e tyre absolut, nuk ka dyshim se këto platforma online zënë plotësisht çdo pore të jetës sonë të përditshme, duke përfshirë edhe kohën e punës tetë orëshe. Prandaj, nuk duhet ta lejojmë veten ta shohim këtë kohë të izoluar dhe të paprekur si nga jeta personale ashtu edhe nga ajo profesionale e punonjësve.

Kjo gjithashtu përfshin praninë e tyre në rrjetet sociale si një faktor që ndikon në komunikimin e përgjithshëm në një organizatë. Për këtë arsye, edukimi i punonjësve për përdorimin e rrjeteve sociale në punë dhe për qëllime profesionale mund të bëhet pjesë e mjedisit të punës dhe strategjisë organizative.

Një lloj i ri i shkrim-leximit – praktikat e mira të përdorimit të mediave (sociale)

Konceptualizimi i kuptimit të shkrim-leximit shpesh lidhet me konceptin më të gjerë të informacionit. Me këtë në mendje, është arritur një monedhë e re - shkrim-leximi informatik, i cili përjetoi kulmin e popullaritetit në SHBA në vitet tetëdhjetë dhe nëntëdhjetë të shekullit të kaluar, dhe është ende i rëndësishëm edhe sot. Në këtë mënyrë, ky shkrim-lexim informatik në kuadrin e sotëm njeh edhe shkrim-leximin mediatik, shkrim-leximin digjital, shkrim-leximin vizual, shkrim-leximin kibernetik dhe shkrim-leximin e mediave sociale.

Shkrim-leximi i mediave sociale po fiton vrull pasi mediat sociale marrin një pjesë të madhe të kohës së njerëzve brenda dhe jashtë vendit të punës. Ai nxjerr bazat nga shkrim-leximi mediatik në një mënyrë që përfshin aspektin e mediave sociale përveç mediave të tjera digjitale dhe tradicionale. Ky lloj shkrim-leximi fokusohet në mënyrën se si përdoruesit në mënyrë efikase dhe efektive komunikojnë në internet, duke krijuar lidhje cilësore sociale.

Çfarë kemi mësuar për rolin e mediave sociale në vendin e punës?

Ne u zhytëm më thellë në thelbin e shkrim-leximit të mediave sociale. Midis dhjetorit 2022 dhe janarit 2023, është kryer një hulumtim përmes intervistimit të shtatë punonjësve të moshës 23 deri në 33 vjeç, të cilët punojnë në organizata joqeveritare dhe sektorin privat dhe që përdorin mediat sociale në vendet e tyre të punës.

Burimi: unsplash.com

Në këtë mënyrë, u morën njohuri për kompetencat e tyre në këtë fushë si dhe qëndrime nëse rritja e shkrim-leximit për mediat sociale çon në përmirësimin e komunikimit në vendin e punës. Qëllimi kryesor i hulumtimit ishte të fitohej një pasqyrë të shkrim-leximit të punonjësve në mediat sociale, aftësitë dhe kompetencat e tyre për përdorimin e këtyre platformave dhe nëse komunikimi mes tyre është më i madh nëse përdorin mediat sociale në punë.

Pjesëmarrësve iu parashtruan një sërë pyetjesh që mund të kategorizohen në katër fusha kryesore – kompetencat teknike të punonjësve, ndërgjegjësimi për atë që postohet në mediat sociale, aftësitë për mbrojtjen e privatësisë dhe aftësitë për lidhjet sociale.

Për sa i përket kompetencave teknike, u përfshinë aspekte të tilla si hapja e një profili, shtimi i miqve, ndjekja e përdoruesve të tjerë dhe publikimi i përmbajtjes. Shumica e punonjësve dinë të hapin një profil në media të ndryshme sociale. Sidomos ata nga mosha 23 deri në 28 vjeç konsiderojnë se kanë njohuri të shkëlqyera për platforma të shumta dhe përdorin të paktën 2-3 prej tyre njëherësh. Vetëm një i anketuar, 32 vjeç, thotë se nuk ka kohë për më shumë se një platformë dhe e përdor atë vetëm për të "qenë në rrjedhë" me atë që po ndodh në vendin e tij të punës dhe në jetën profesionale të kolegëve të tij.

Jemi të vetëdijshëm se lajmet e rreme po marrin vrull dhe po përhapen kryesisht përmes mediave sociale. Kjo është arsyeja pse në ditët e sotme rëndësia e shkrim-leximit mediatik dhe zhvillimit të aftësive tek të rinjtë për të njohur lajmet e rreme është rritur edhe më shumë. Këtu përfshihen lajmet që lidhen me punën e tyre. Për këtë qëllim, ne hulumtuan gjithashtu se sa janë të vetëdijshëm punonjësit për informacionin e publikuar në mediat sociale. Të gjithë të anketuarit thanë se kishin parë lajme të rreme në platforma, por vetëm gjysma i gjetën lajmet e vërteta më pas.

“Nëse është diçka shumë e rëndësishme për mua apo për punën time, kontrolloj më tej motorët e kërkimit dhe kërkoj informacionin në disa vende që kam besim”, thotë një nga të anketuarat. Ajo shton se gjithmonë kontrollon fillimisht burimin dhe madje lexon komentet në rrjetet sociale për të parë nëse lajmi është i saktë.

Në lidhje me këtë, është thelbësore që përdoruesit të zhvillojnë aftësitë e tyre për mbrojtjen e privatësisë ndërsa janë në mediat sociale. Për disa punonjës, privatësia është aq e rëndësishme sa nuk e shtuan menaxherin/udhëheqësin e tyre si mik në mediat sociale gjatë viteve të tyre të para në punë. Shumica e të anketuarve postojnë foto dhe video të jetës së tyre personale në Facebook dhe Instagram, por vetëm tre prej tyre pranojnë vetëm njerëzit që i njohin si miq në botën online. Pjesa tjetër përhap rrjetin e tyre pavarësisht nëse i njohin njerëzit që i pranojnë apo jo.

Më në fund vijmë te lidhjet sociale në vendin e punës. Shumica e punonjësve të rinj ndjekin kolegët e tyre në rrjetet sociale dhe komunikojnë me njëri-tjetrin gjatë ditës së punës. “Ne jemi një kompani e madhe, kështu që mora vesh përmes Facebook-ut që kolegia ime kishte magjistruar ”, thotë njëri prej të anketuarve.

Pamundësia për t'iu përgjigjur rregullisht mesazheve kur ka detyra pune për t'u kryer dhe pamundësia për të publikuar rregullisht përmbajtje në profilet personale u përmendën si disa nga sfidat me të cilat përballen punonjësit kur përdorin mediat sociale në vendet e tyre të punës.

Megjithatë, kur u pyetën nëse përdorimi i mediave sociale në vendin e punës i ndihmon ata të komunikojnë më mirë me kolegët e tyre, pesë të anketuar dhanë një përgjigje pozitive ndërsa vetëm dy mendonin se komunikimi i tyre mbeti i njëjtë me ose pa përdorimin e mediave sociale në vendin e punës.

Një epokë e re mediash

Në përmbledhje, duam të theksojmë se përvetësimi dhe zhvillimi i aftësive që lidhen me shkrim-leximin e mediave sociale është kyç për punonjësit e sotëm. Këto aftësi sjellin përfitime për komunikimin profesional, klimën e punës dhe mirëqenien e punonjësve. Siç tregoi hulumtimi, veçanërisht punonjësit e rinj janë rregullisht të pranishëm në disa rrjete sociale dhe dinë t'i përdorin ato.

Në të njëjtën kohë, shumica e tyre mendojnë se komunikimi dhe lidhjet e tyre sociale me punonjësit e tjerë përmirësohen duke përdorur këto platforma.

Prandaj, është e rëndësishme të përdorin fuqinë që kanë dhe të punojnë për përfshirjen e këtyre mediave në operacionet e përditshme në mënyrë produktive për punonjësit. Nëpërmjet edukimit të strukturuar dhe të sistemuar mbi këtë temë, menaxherët dhe punonjësit mund të shohin përfitimet e përdorimit të mediave sociale në një mjedis profesional për të përmirësuar komunikimin në vendin e punës.

Përdorimi i rrjeteve sociale mund të inkurajohet duke ndërtuar komunitete digjitale për punonjësit ku ata mund të shkëmbejnë praktikisht njohuri, si dhe përmes qasjeve inovative për shpërblime dhe njohje, lojëra dhe mundësi rrjetesh. Komunikimi joformal mund të bëhet në platforma dhe punonjësit mund të marrin pjesë në krijimin e përmbajtjes.

Me rritjen e pranisë dhe ndikimit të mediave sociale, edhe gjeneratat e reja, duke përfshirë gjeneratën Z, bëhen pjesë e fuqisë punëtore, të gjithë aktorët përkatës duhet të punojnë për të investuar më shumë në këtë lloj edukimi dhe për ta vënë këtë temë "në qendër të vëmendjes".

 

Ju lutemi lexoni rregullat para se të komentoni ose shkarkoni Vini re: Pikëpamjet dhe qëndrimet e shprehura në këtë artikull janë të autorit dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e Institutit për Studime të Komunikimit ose donatorit.

Bojan Kitanoviq

Bojan Kitanoviq ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik - Shkup në Universitetin Sh. Qirili dhe Metodi - Shkup në vitin 2021 si Magna Cum Laude me një çmim për tezën më të mirë Bachelor. Pas diplomimit punësohet si asistent demonstrues/mësimdhënës në Departamentin e Menaxhimit. Në vitin akademik 2021/2022 është regjistruar në studimet pasuniversitare në programin studimor MBA në Menaxhimin Strategjik të Burimeve Njerëzore. Bojan është autor dhe bashkëautor i shumë punimeve, revista akademike, blogje, udhërrëfyes dhe publikime. Ai ka përvojë shumëvjeçare në sektorin e shoqërisë civile dhe ekosistemin ndërmarrës përmes punës në projekte kombëtare dhe ndërkombëtare dhe është kontribues aktiv në Qendrën Yunus për Biznese Sociale në Fakultetin Ekonomik - Shkup.

Ivana Kitanoviq

Ivana Kitanoviq ka magjistruar në menaxhim financiar të korporatave në Fakultetin Ekonomik – Shkup në Universitetin Sh. Qirili dhe Metodi - Shkup në vitin 2021. Ajo punon në komunikim dhe informim publik në Qendrën Maqedonase për Edukim Qytetar (MCEC) dhe ka qenë e përfshirë në iniciativa kombëtare dhe ndërkombëtare, projekte të mbështetura nga USAID dhe organizata të shoqërisë civile. Ajo ka përvojë të gjerë në të drejtat autoriale, dizajnin grafik, krijimin e videove dhe marketingun digjital dhe ka zbatuar aktivitete të shumta që synojnë të përforcojnë zërat e të rinjve, të trajtojnë çështjet me të cilat përballen të rinjtë dhe të kenë një ndikim pozitiv në shoqëri.