Ридван Пешкопија

Ридван Пешкопија е предавач за политичко однесување и методи на истражување на Универзитетот за бизнис и технологија, Косово. Докторирал на насоката по политички науки при Универзитетот во Кентаки. Тој, исто така, има магистерски студии по урбанистичко планирање, дипломатија, политички науки и применета математика. Објавува редовно во академски списанија на теми како што се политичка филозофија, социјална теорија, филмски студии, меѓународни односи, компаративна политика, политичка и социјална психологија, методи на истражување, кривична правда, образовна политика и политичко однесување.

Опасностите на утопијата наречена вештачка интелигенција

Ридван Пешкопија

03.03.23

Вештачката интелигенција покажа дека може да толкува правни аргументи, да поставува медицински дијагнози, и да победи професионални играчи на...

Смртта на една одлична идеја: Подемот и падот на слободниот поединец

Ридван Пешкопија

19.11.21

Ридван Пешкопија Насилството на безбедносните сили врз австралиските, британските, италијанските и другите граѓани низ западните општества само...

Одбројаните денови на либералната демократија

Ридван Пешкопија

27.09.21

Ридван Пешкопија Западот може да му послужи на остатокот од светот како изложба на ужасни и очигледно неуспешни идеи, меѓу кои се и комунизмот,...