fbpx

Истражување Штет-на

Мерење на штетни политички наративи: месечен извештај (април 2024)

27.05.24

Институтот за комуникациски студии (ИКС) го објави извештајот за април 2024 г. во кој се мониторираат и се анализираат штетните наративи на политички�

Кон истражувањето

Мерење на штетни политички наративи: месечен извештај (март 2024)

19.04.24

Дел од медиумите кои се предмет на мониторингот во март продолжија да им помагаат на политичките актери во ширењето штетни наративи. Позитивно е шт

Кон истражувањето

Мерење на штетни политички наративи: Шестмесечен извештај (септември 2023 – февруари 2024)

14.04.24

Анализата на извештаите за шесте месеци покажа дека штетни наративи содржеле над една третина од вкупниот број објави на политичките партии и на п�

Кон истражувањето

Мерење на политички штетни наративи: трет извештај (јануари – февруари 2024)

29.03.24

Резултатите покажуваат дека со наближувањето на датумот на избори се зголемува интензитетот на комуникацијата на политичките актери. Тие продолж�

Кон истражувањето

Мерење на политички штетни наративи: втор извештај (ноември – декември 2023)

21.02.24

Реториката кај поголемите политички партии се базира врз употребата на зборови и формулации со коишто се оцрнува политичкиот противник или одреде

Кон истражувањето

ИКС го објави првиот извештај за присуството на штетните наративи во јавната политичка комуникација во Северна Македонија

18.01.24

Институтот за комуникациски студии (ИКС) го објави првиот извештај во рамки на истражувањето „Мерење на политички штетни наративи“ (ШТЕТ-НА).

Кон истражувањето