fbpx

КАИРОС: Журнал за медиуми и комуникации

Број 4 | јуни 2024

14.06.24

„Каирос“ е меѓународно научно списание со отворен пристап и платформа за размена на знаења и идеи помеѓу наставници, академици, истражувачи, студенти и други стручни лица од областа на медиумите и комуникациите.

Кон журналот

Број 3 | декември 2023

14.12.23

Списанието ќе биде посветено на актуелните прашања и на идните трендови и случувања во медиумските и во информациските студии, медиумското образование, како и на нивните социолошки, психолошки, политички, јазични и технолошки аспекти.

Кон журналот

Број 2 | март 2023

22.03.23

ИКС го објави второто издание на КАИРОС. Прочитајте ги трудовите на професори, истражувачи и експерти на теми поврзани со новите дигитални медиуми и како влијаат врз медиумската писменост и критичкото размислување.

Кон журналот

Број 1 | јуни 2022

24.06.22

ИКС го објави првото издание на КАИРОС: Журнал за медиуми и комуникации. Во него, можете да ги прочитате трудовите на професори, истражувачи и експерти на теми поврзани со медиумската писменост и критичкото размислување.

Кон журналот