fbpx

Отворен пристап и интелектуални права

Списанието е со отворен пристап, што значи дека целата содржина е слободно достапна за авторите, корисниците или нивните организации, без никаква наплата. Отворениот пристап ги поддржува правата на корисниците да читаат, преземаат, копираат, дистрибуираат, печатат, пребаруваат или поврзуваат со целосните текстови на овие написи, но само ако се соодветно признаени и правилно цитирани, што е во согласност со Дефиницијата за отворен пристап BOAI.

Авторите се носители на авторски права и ги одржуваат авторските права во согласност со Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) или слична лиценца. Авторите ги доделуваат авторските права или ги лиценцираат правата за објавување во нивните статии, вклучително и апстракти, на Институтот за комуникациски студии, како издавач на списанието. Ова ни овозможува да обезбедиме целосна заштита на авторските права и да ја дистрибуираме статијата до најшироката можна читателска публика, во електронски формат. Самите автори се одговорни за добивање дозвола за репродуцирање материјал со заштитени авторски права од други извори.