fbpx

Политика за уредување и рецензија

Уредувачка политика

Основната уредувачка политика се заснова на следново:

  • ги покануваме авторите да достават свои дела кои не се објавени и не се доставени за објавување на друго место;
  • рецензијата и објавувањето на трудовите се бесплатни;
  • списанието се објавува на англиски и македонски јазик.

“Double-blind” рецензија

Сите написи се предмет на double-blind рецензија. Меѓународно познати експерти од академскиот, истражувачкиот и деловниот свет се вклучени во процесот на рецензирање, како членови на меѓународен уредувачки одбор. Целта е да им се понуди на авторите можност да ги подобрат своите текстови користејќи анонимни рецензии во согласност со најдобрите академски и истражувачки стандарди.

Откако уредниците ќе утврдат дека примениот труд ја следи целта и влегува во опсегот на списанието како и дека е соодветно за рецензија, делото се испраќа до двајца независни рецензенти на double blind review. Рецензентите не се институционално поврзани со авторот на написот доставен за објавување.

Примарната улога на рецензиите е да им помогнат на соработниците да достигнат ниво на квалитет што може да се објави, а не да дадат причина да не се прифати делото. Рецензентите се слободни да избираат меѓу сите опции: од целосно прифаќање, преку сугерирање или барање промени, па се до одбивање. Промените предложени од рецензентите може да бидат предмет на дискусија со авторите, со што се дава форум за научни и/или професионални аргументи. Процесот на рецензија вообичаено трае помеѓу две и четири недели.

Целата комуникација помеѓу авторите и рецензентите се спроведува анонимно.