Уредувачки одбор

  • професор емеритус Дона Колар-Панов, Факултет за комуникации, Меѓународен Балкански Универзитет, Скопје, Македонија
  • проф. д-р Весна Шопар, Институт за комуникациски студии, Скопје, Македонија
  • проф. доцент Вук Вучетиќ, Факултет во Источно Сараево, Босна и Херцеговина
  • проф. д-р Лејла Турчило, Катедра за новинарство при Факултет за политички науки на Универзитет во Сараево, Босна и Херцеговина
  • вонреден проф. Маарит Јаакола, Катедра за новинарство, медиуми и комуникација (JMG) на Универзитетот во Гетеборг
  • проф. д-р Анита Мачек, FH JOANNEUM Универзитет за применети науки во Грац, Австрија
  • проф. д-р Лестер Р. Потер, Универзитет Таусон, Соединети Американски Држави
  • проф. д-р Снежана Миливојевиќ, декан на колеџот Бајан во Оман
  • доцент д-р Владимир Ѓорѓевиќ, Универзитет Мендел во Чешка
  • проф. д-р Дубравка Валиќ-Недељковиќ, Универзитет во Нови Сад во Србија