fbpx

Уредувачки одбор

 • професор емеритус Дона Колар-Панов, Факултет за комуникации, Меѓународен Балкански Универзитет, Скопје, Македонија
 • проф. д-р Весна Шопар, Институт за комуникациски студии, Скопје, Македонија
 • проф. доцент Вук Вучетиќ, Факултет во Источно Сараево, Босна и Херцеговина
 • проф. д-р Лејла Турчило, Катедра за новинарство при Факултет за политички науки на Универзитет во Сараево, Босна и Херцеговина
 • вонреден проф. Маарит Јаакола, Катедра за новинарство, медиуми и комуникација (JMG) на Универзитетот во Гетеборг
 • проф. д-р Анита Мачек, FH JOANNEUM Универзитет за применети науки во Грац, Австрија
 • проф. д-р Лестер Р. Потер, Универзитет Таусон, Соединети Американски Држави
 • проф. д-р Снежана Миливојевиќ, декан на колеџот Бајан во Оман
 • доцент д-р Владимир Ѓорѓевиќ, Универзитет Мендел во Чешка
 • проф. д-р Дубравка Валиќ-Недељковиќ, Универзитет во Нови Сад во Србија
 • Нико Дрок, професор по медиуми и граѓанско општество, Универзитетот Виндесхејм, Холандија
 • проф. д-р Андреј Распор, Школа за применети општествени науки, Нова Горица, Словенија
 • Игор Канижај, вонреден професор, Оддел за новинарство и медиумска продукција, Факултет за политички науки, Универзитетот во Загреб, Хрватска