fbpx

Поднесете статија

Ве молиме испратете ги вашите апстракти и/или целосни трудови на .

Пред да поднесете, внимателно прочитајте ги упатствата за пишување и чеклистата за проверка пред поднесување за да бидете сигурни дека вашиот труд ги задоволува барањата на списанието.