fbpx

За издавачот

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Мисијата на ИКС е да помогне во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

ИКС нуди едногодишни и двегодишни магистерски дипломи за стратешки комуникации, медиумски менаџмент и мултимедија. Предметите се спроведуваат од меѓународни професори и професионалци од партнерски универзитети од Словенија, Србија, Велика Британија, САД итн. ИКС е единствената високообразовна институција во Македонија која води сопствен академски блог – Res Publica (www.respublica.edu.mk), кој има за цел да ги поттикне студентите, професорите, граѓанските активисти, новинарите, креаторите на политиките и членовите на другите заедници да учествуваат и да дебатираат за прашања од јавен интерес.