fbpx

Сашка Тодоровска

Сашка Тодоровска е магистер по менаџмент на човечки ресурси и Сертифициран кариерен советник по Меѓународната програма за кариерни советници (GCDF - Global Career Development Facilitator). Нејзиното работно искуство е во областа на човечки ресурси во приватна здравствена компанија. Ориентирана е кон нагласување на потребата за личен и професионален развој. Активно учествува на конференции и е автор на неколку статии од областа на човечки ресурси. Член е на Македонската Асоцијација за човечки ресурси и Асоцијацијата за кариерни советници.

„Човечките ресурси“ не се луксуз, туку неопходност во време на пандемија

Сашка Тодоровска

26.01.22

Сашка Тодоровска После речиси две години очигледно е дека менталното здравје на вработените е исто важно како и нивното физичко здравје. Сега...

Пандемијата ги примора компаниите да иновираат

Сашка Тодоровска

19.08.20

Сашка Тодороска Дигитализацијата која беше тренд број еден во секоја индустрија, сега е единствен и неопходен начин за одржување континуитет на...

Моќта на мотивациските практики во задржување на здравствениот кадар

Сашка Тодоровска

17.06.19

ALB м-р Сашка Тодоровска Најголемиот предизвик на секоја земја е развојот и одржувањето на здрава популација. Македонија во моментов се движи во...

Кариерното советување и вработеноста: преку личен развој до поголеми можности

Сашка Тодоровска

17.10.18

м-р Сашка Тодоровска Според Агенцијата за вработување, најмногу невработени има меѓу дипломираните правници, економисти, професори по одделенска...