fbpx

Aleksandra Filipova

БЛОГЕРИ СРБ

27.01.16

Прегледи

aleksandra filipovaAleksandra Filipova je studentkinja Pravnog fakulteta „Justinijan Prvi“. Zanima je oblast civilnih i ljudskih prava i uživa u organizovanju društveno korisnih događaja. Građanski aktivista koji je aktivno uključen u sektor civilnog društva već tri godine. Zaposlena je u Omladinskom edukativnom forumu kao lokalni koordinator medija-art klubova u Skoplju.