fbpx

Aneta Šijakova

БЛОГЕРИ СРБ

30.11.16

Прегледи

aneta sijakovaAneta Šijakova magistrira međunarodnu politiku na Pravnom fakultetu nakon čega radi na doktorskoj disertaciji na Fakultetu za informacione i komunikacijske tehnologije pri Univerzitetu „Sv. Klimenta Ohridskog ”- Bitolj. Kao certificirani trener za novinarstvo i odnose sa javnošću predaje u oblasti neformalnog obrazovanja u Makedoniji i regionu. Kao stručnjak za tu oblast, predaje odnose sa javnošću na „Poslovnoj akademiji Smilevski“, nakon dugogodišnjeg iskustva na Fakultetu za administraciju i upravljanje informacionim sistemima. Aktivan je novinar nacionalnog TV kanala Kanal 5 i nedeljnika "Javnost", a takođe je i saradnik je američkoj web publikaciji "JustLuxe" iz Makedonije.