fbpx

Blagica Petreski

БЛОГЕРИ СРБ

25.05.16

Прегледи

blagica petreski

Blagica Petreski je glavni ekonomista i izvršna direktorka Finance Think - Instituta za ekonomska istraživanja i politike u Skoplju. Istraživač je u području bankarskog sistema i ekonomije, zagovornik boljih ekonomskih politika i intenzivan savetnik za politiku. Ima veliko profesionalno iskustvo u analizi bankarskog sistema, koja proizilazi iz njenog petogodišnjeg radnog iskustva u jednoj od najvećih komercijalnih banaka u Makedoniji. Blagica je dobitnica Nagrade za mladog istraživača godine iz NBRM i Nagrade za najbolji rad u polju rizika i osiguranja od strane Agencije za nadzor osiguranja.