fbpx

Blagoja Markovski

БЛОГЕРИ СРБ

27.01.16

Прегледи

blagoja markovski

Blagoja Markovski je doktor vojno-političkih nauka. Osnivač je Službe za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane Republike Makedonije, a obavljao je dužnosti šefa Službe, potparola ARM-a i MO i savetnika ministra odbrane za vojno-politička pitanja. Danas, u ulozi predsednika rukovodi sa Balkanskim forumom za bezbednost čija su sfera interesovanja teorijsko-empirijska percepcija i analize političko-sigurnosnih problema u Makedoniji i regionu Jugoistočne Europe.