fbpx

Bojan Georgievski

БЛОГЕРИ СРБ

23.09.15

Прегледи

bojan georgievski

Bojan Georgievski završava magistarske studije na Pravnom fakultetu, odseku za Međunarodno pravo i međunarodne odnose, izabran je za predavača u oblasti pravnih nauka na Visokoj Školi novinarstva i odnosa sa javnošću. Njegova istraživačka interesovanja kreću se u nekoliko područja: pravo na privatnost i zaštitu ličnih podataka, medijsko pravo i novi društveni mediji. Autor je nekoliko akademskih i istraživačkih članaka.