fbpx

Sali Brauton Micova

БЛОГЕРИ СРБ

30.11.16

Прегледи

sally broughton micovaSali Brauton Micova je asistent profesor političke komunikacije na Univerzitetu Istočne Engleske (UEA) u Norviču, Velika Britanija. Predaje medije i komunikacije na Institutu za komunikacijske studije. Više od tri godine bila je direktorka bloga o akademskoj politici Londonske škole za ekonomiju i političke nauke (LSE), gde je predavala na programu za postdiplomske studije medija i komunikacija, te radi kao savetnica u području medija i komunikacijskih politika. Ona je autor brojnih publikacija u akademskim časopisima i poglavljima knjiga, kao i nekoliko dokumenata javne politike i stručnih sažetaka. Redovno je pozivana da govori kao govornik na međunarodnim stručnim konferencijama.