fbpx

Dejan Donev

БЛОГЕРИ СРБ

30.11.16

Прегледи

dejan donev120x160Dejan Donev je doktorirao na Odseku za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta „Sv. Ćirila i Metodija ”u Skoplju, gde je prethodno odbranio magistarski rad. On predaje na nekoliko dodiplomskih i postdiplomskih studija medijsku etiku i odnose sa javnošću, menadžersku i poslovnu etiku, političku etiku, etiku i javnu administraciju, kao i organizacijske teoriju i razvoj, teoriju globalizacije i metodologiju naučnih istraživanja.