fbpx

Dimitar Apasiev

БЛОГЕРИ СРБ

25.03.16

Прегледи

dimitar apasiev120x160

Dimitar Apasiev (1983, Veles) je doktor pravnih nauka. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao kao prvenac nekoliko generacija na Pravnom fakultetu ,,Justinijan Prvi" u Skoplju. On je dugogodišnji aktivista Pokreta za socijalnu pravdu ,,Lenka” i član prezidiuma levice. Učestvovao je u preko stotinu domaćih i međunarodnih naučnih simpozijuma. Autor je desetak knjiga i monografija, kao i preko 50 članaka i stručnih radova. Bio je pravni savetnik nekoliko pravosudnih državnih tela, sindikata, građanskih udruženja i neformalnih aktivističkih inicijativa. Trenutno radi kao docent na Pravnom fakultetu Državnog univerziteta ,,Goce Delčev” - Štip, odsek za građansko pravo. Predaje: Rimsko pravo, Sudsku retoriku i Filozofiju prava.