fbpx

Marjan Nikolov

БЛОГЕРИ СРБ

26.09.16

Прегледи

slika blogerMarjan Nikolov je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani, Slovenija, i magistrirao međunarodnu ekonomiju i finansije na Ekonomskom fakultetu u Rejkjaviku, Island. Predsednik je Centra za ekonomsku analizu i nezavisni savetnik. Aktivno deluje i radi u nekoliko ekonomskih područja, poput makroekonomskog modeliranja, ekonometrije i statistike, fiskalne decentralizacije i javno-privatnog partnerstva. Radio je na izgradnji kapaciteta javne administracije i lokalne vlasti u Republici Makedoniji kroz pregled i reinženjering poreskih procedura, analizu fiskalnih kapaciteta, pripremu strategije i studije izvodljivosti itd. Nikolov je radio kao profesor na nekoliko fakulteta u Makedoniji, autor je nekoliko publikacija i sudelovao na mnogim konferencijama, seminarima i obukama.