fbpx

Elena Ignovska

БЛОГЕРИ СРБ

16.11.17

Прегледи

Elena Ignovska 120x160Elena Ignovska je docent na Pravnom fakultetu Univerziteta „Sv. Ćirila i Metodija ”, Skoplje. Završila je studije prava i magistrirala građansko pravo na Pravnom fakultetu Justinijan Prvi u Skoplju, kao i magistrirala bioetiku kao stipendista programa Erazmus Mundus na Katoličkom univerzitetu u Luvenu (Belgija), Univerzitetu Radbud u Najmehenu (Holandija) i (Italija). Doktorirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Gentu (Belgija) kao stipendista na projektu Bazileus programa Erazmus Mundus.