fbpx

Emilija Lokvenec

БЛОГЕРИ СРБ

13.02.19

Прегледи

Emilija Lokvenec je doktorand ustavnog prava na Pravnom fakultetu Justinijan Prvi na Univerzitetu Sv. Ćirila i Metodija i magistar pravnih nauka iz oblasti građanskog prava. Magistrirala je na temi ,,Načela i pravna mišljenja Vrhovnog suda kao izvor građanskog prava", a trenutno radi na doktorskoj disertaciji na temu ,,Uloga Vrhovnog suda u pružanju jedinstva u primeni zakona od strane sudova".