fbpx

Hristina Runčeva Tasev

БЛОГЕРИ СРБ

19.06.18

Прегледи

Hristina Runceva 120x160Hristina Runčeva Tasev docent je na Pravnom fakultetu „Justinijan Prvi“ u Skoplju, u naučnoj oblasti primenjenih političkih nauka. Autor je stručnih i naučnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima I s tim u vezi radila je na nekoliko istraživačkih projekata. Jedna je od osnivačica Makedonskog instituta za evropske studije (MIES).