fbpx

Ilo Trajkovski

БЛОГЕРИ СРБ

17.10.17

Прегледи

llo Trajkovski 120x160Ilo Trajkovski je redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Skoplju i viziting profesor na Državnom univerzitetu Arizona u Temi, SAD-u i na Jagelonskom univerzitetu u Krakovu, u Poljskoj. Njegova naučna i istraživačka interesovanja su iz oblasti sociologije politike i političkog sistema, sociologije građanstva i ljudskih prava i moderne sociološke teorije. Objavio je nekoliko radova i prevoda sociološke literature sa engleskog na makedonski. Rukovodio je i učestvovao u nekoliko domaćih i stranih naučno-istraživačkih projekata i bio naučni konsultant na nekoliko primijenjenih aplikativnih projekata.