fbpx

Irena Cuculoska

БЛОГЕРИ СРБ

15.12.17

Прегледи

Irena Cuculovska 120x160Irena Cuculoska je doktorant na studijama Evropske unije na Pravnom fakultetu ,,Justinijan Prvi" u Skoplju. Magistrirala je međunarodno pravo i međunarodne odnose, a diplomirala je kao prvenac generacija na Pravnom fakultetu. Zaposlena je u Birou za predstavništvo Republike Makedonije pred Evropskim sudom za ljudska prava pri Ministarstvu pravde. Ona je dugogogodišnja članica Instituta za ljudska prava, gde je radila kao koordinator projekata i pravni istraživač. Njeno je celokupno iskustvo i fokus interesa usmeren ka ljudskim pravima, zakonu EU i Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima. Ima iskustva sa nizom projekata, istraživanja i analiza te je autor, koautor i urednik nekoliko publikacija.