fbpx

Ivo Bosilkov

БЛОГЕРИ СРБ

23.09.15

Прегледи

Ivo Bosilkov je doktor političkih nauka sa Univerziteta u Milanu, specijalizovan za oblast medijskih efekata na javno mnjenje. Magistrirao je političku komunikaciju na Univerzitetu u Amsterdamu u sklopu programa Erasmus Mundus za novinarstvo, medije i globalizaciju. Radi kao istraživač u Centru za jugoistočnu evropsku studiju u Gracu i objavio je radove u nekoliko međunarodnih naučnih časopisa.