fbpx

Jana Lozanoska

БЛОГЕРИ СРБ

19.09.18

Прегледи

Jana Lozanoska 120x160Jana Lozanoska je doktor nauka na Univerzitetu za mir Ujedinjenih nacija u Kostariki. Magistrirala je međunarodno pravo o ljudskim pravima na Univerzitetu u Ženevi i Institutu za međunarodne studije u Ženevi u Švajcarskoj. Dodiplomski studije na Pravnom fakultetu u Skoplju. Objavila je radove o ljudskim pravima, rodnim pitanjima i LBT-u; pitanje imena iz prizme međunarodnog prava, EU i ljudskih prava itd.