fbpx

Jasmin Kalač

БЛОГЕРИ СРБ

13.05.19

Прегледи

Jasmin Kalač je doktorirao na Katedri za krivično pravo Pravnog fakulteta Univerziteta u Ankari, Turska. Radi kao advokat i njegova glavna područja interesa su krivično pravo, kriminologija, penologija i ljudska prava.