fbpx

Lejla Turčilo

БЛОГЕРИ СРБ

06.03.20

Прегледи

Lejla Turcilo 120x160Lejla Turčilo redovni je profesor na Katedri za komunikacije / novinarstvo Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, gde predaje Teoriju medija, TV novinarstvo, Internet-novinarstvo i Medije i politika dodiplomskih i magistarskih studija i Nov dizajn medija i PR doktorskih studija. Šefica je Centra za doživotno učenje na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Odeljenja za komunikacije / novinarstvo.