fbpx

Lina Ćostarova-Unkovska

БЛОГЕРИ СРБ

19.12.18

Прегледи

Lina Kjostarova Unkovska 120x160Lina Ćostarova-Unkovska je klinički psiholog, sa specijalizacijom za psihologiju traume i glavni istraživač u Makedoniji HBSC-a (Health Behavior in School Aged Children Study) u Makedoniji od 1998 godine. Nakon 20 godina rada u UKIM-u, kao predavač kliničke psihologije i mentalnog zdravlja, osnovala je Centar za psihosocijalne i krizne aktivnosti, kao nezavisnu profesionalnu agenciju. Centar organizuje projekte i interventne aktivnosti kao odgovor na hitnu potrebu za psihosocijalnom pomoći i podrškom pojedincima, grupama i zajednicama u riziku, a posebno deci i mladima koji se suočavaju sa socijalnom i rodnom nejednakošću i ugrožavanju ljudskih i dečjih prava, posebno u uslovima slabosti institucija sistema, pogođenih neizvesnom i turbulentnom transformacijom zajednice.