fbpx

Ismail Kamberi

БЛОГЕРИ СРБ

26.09.16

Прегледи

ismail slikablogeri

Ismail Kamberi je magistrirao krivično pravo na Pravnom fakultetu „Justinijan I“ na Univerzitetu „Ćirila i Metodija“ u Skoplju. Područje njegovog interesa su osnovna ljudska prava sa posebnim naglaskom na prava Roma i nastoji da zastupa njihove pravne interese. Ima iskustva u međunarodnim organizacijama kao što su OSCE / ODIHR i u različitim romskim organizacijama. U svom dosadašnjem radnom iskustvu, Ismail je učestvovao u velikom broju treninga, seminara i konferencija. Trenutno radi kao mlađi istraživač na Institutu za evropsku politiku (EPI) u Skoplju na projektu koji istražuje problem ograničavanja prava kretanja Roma u Makedoniji.