fbpx

Mirjana Najčevska

БЛОГЕРИ СРБ

19.09.17

Прегледи

najcevska120x160Mirjana Najčevska je doktor pravnih nauka i redovni profesor i naučni savetnik na Institutu za sociološka i političko-pravna istraživanja UKIM-a. Ključne kvalifikacije su joj u područjima ljudskih prava (diskriminacija, manjinska i marginalizovana grupna prava, sloboda mišljenja i izražavanja, vladavina prava i pravna država), međuetnički odnosi, decentralizacija i lokalna samouprava. Posvećena je promociji koncepta ljudskih prava i sloboda i mehanizama njihove zaštite i prakse. Sudelovala je u radu nekoliko nevladinih organizacija i neformalnih građanskih udruženja (bivši predsednik Helsinškog komiteta za ljudska prava i trenutni aktuelni predsednik Centra za ljudska prava i razrešavanje sukoba). Na međunarodnom planu bila je deo rada nekoliko profesionalnih I ekspertskih tela u okviru OON, EU i Saveta Evrope.